Home    

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 26 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาบอกกล่าวนำเสนอให้แก่ทุกท่าน ฉบับนี้พบกับ UniNet เข้าร่วมอบรม Asia Pacific Advanced Network : APAN           ครั้งที่ 47,UniNet ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับโลก Apricot 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และ UniNet จัดการประชุมหารือร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและผู้รับจ้าง เรื่องการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในเดือนถัดไปยังมีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ให้ท่านสมาชิกได้เข้าร่วมอีกมากมาย สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจที่จะดูข่าวสารกิจกรรมต่างๆของ UniNet เพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.uni.net.th  แล้วพบกับข่าวสารใหม่ ๆ ได้ในฉบับต่อไปนะครับ สวัสดีครับ....


รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
Comments