Home    

รียนสมาชิกเครือข่าย เนื่องด้วย ในวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

เรียนสมาชิกเครือข่าย
เนื่องด้วย ในวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทำให้อาคาร 19 สำนักวิทยาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกตัดระบบไฟฟ้าด้วย มีผลกระทบต่อการให้บริการเครือข่ายกับสมาชิกเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช
4. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
5. วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
8. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
9. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
10. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-232-4000 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th
Comments