Home    

UniNet ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับโลก Apricot 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

นายสุพัชรพงษ์  บัวนาค หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการประชุมเชิงวิชาการ Apricot ปี 2019 ณ เมืองแทจ็อน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการหลักในการให้บริการและดูแลรับผิดชอบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง Network Management & Monitoring เป็นการส่งเสริมและเพิ่มการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสำนักงานฯ ให้มีสามารถในด้านการจัดการเครือข่ายขนาดใหญ่รวมถึงเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยตลอดจนการตรวจสอบการใช้งานเครือข่าย โดยการประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา



รายละเอียด คลิ๊กที่นี่



Comments