Home    

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก โหนดพญาไท

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet


สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก โหนดพญาไท (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และรองรับการใช้งานเครือข่ายของสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 21.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 03.00 น. ในการดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้สมาชิกใช้งานระบบเครือข่ายได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ สำนักงานฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2324000 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th
Comments