Home    

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2562

สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 27 ประจำเดือนมีนาคม 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาบอกกล่าวนำเสนอให้แก่ทุกท่าน ฉบับนี้พบกับ การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ซึ่งในเดือนถัดไปเรายังมีกิจกรรมดี ๆ ให้ทุกท่านได้ติดตามกันอีกมากมาย สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจที่จะรับทราบข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของ UniNet เพิ่มเติม สามารถดูกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.uni.net.th  แล้วพบกับข่าวสารใหม่ ๆ ได้ในฉบับต่อไปนะครับ สวัสดีครับ....รายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments