Home    

เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 2562

เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 2562


เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 79 เส้นทาง 1. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - อุบลราชธานี Link CAT

 2. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - ขอนแก่น Link CAT

 3. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  Link CAT

 4. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - พิษณุโลก Link CAT

 5. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - อุดรธานี Link CAT

 6. ประจวบคีรีขันธ์ // วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล // ตรวจสอบพบ Link Down

 7. นครศรีธรรมราช // วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร // ตรวจสอบพบ Link Down

 8. พะเยา // วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ // ตรวจสอบพบ Link Down

 9. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโพทะเล - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 10. นครราชสีมา // วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา // ตรวจสอบพบ Link Down

 11. พระนครศรีอยุธยา // วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา // ตรวจสอบพบ Link Down

 12. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 - สพป.ขอนแก่น เขต 5

 13. ราชบุรี // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down

 14. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง - สพท. บึงกาฬ

 15. นครสวรรค์ // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า // ตรวจสอบพบ Link Down

 16. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

 17. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี - วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ(SW) 2 UpLink

 18. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตไกลกังวล

 19. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตไกลกังวล

 20. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ - วิทยาลัยการอาชีพปราสาท (SW) อ.มนตรี 064-452-3474

 21. แจ้งแก้ไข loss เคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (RX=-26.2 dBm) - โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม (RX= -23.7)

 22. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม - วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธ์ เขต 2

 23. แจ้งตรวจสอบ loss เคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (RX=-29 dBm) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย รบกวนกดลงให้ต่ำกว่า -21 dBm ฝั่งรับทั้งต้นทางและปลายทาง รบกวนแนบค่า power ของปลายทางรับจากต้นทางให้ด้วยค่ะ

 24. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Hi Loss เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน - วิทยาลัยการอาชีพปัว (SW) Gi0/0/0/6 = power: -29 dBm Gi0/0/0/7 = power: -29 dBm

 25. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Hi Loss เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ทั้ง 2 ฝั่ง

 26. Ticket ย่อย อ้างอิง NT-Fiber-2019-07-0252 แจ้งตรวจสอบ loss เคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี Uplink1 ต้นทางGi0/0/0/4(RX=-21dBm)-ปลายทางGi1/0/1(RX=-24.8Bm) Uplink2 ต้นทางGi0/0/0/5(RX=-23dBm)-ปลายทางGi1/0/3(RX=-22.0dBm)

 27. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา)

 28. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยนครพนม - วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

 29. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง รร.ขุนยวมวิทยา - สพท. แม่ฮ่องสอน เขต 2

 30. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก - โรงเรียนเตรียมทหาร ผู้แจ้ง คุณพงษ์กร : 084-9154707

 31. ออกTicket ย่อย อ้างอิง NT-Fiber-2019-07-0335 [Resolved] แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม - วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธ์ เขต 2

 32. ออกTicket ย่อยอ้างอิงNT-Fiber-2019-07-0323 [Resolved]นครราชสีมา // วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา // ตรวจสอบพบ Link Down

 33. วิทยาลัยเทคนิคสิงค์บุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

 34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

 35. ขอนแก่น // วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น // ตรวจสอบพบ Link Down

 36. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี - วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม (SW)

 37. สตูล // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล // ตรวจสอบพบ Link Down

 38. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน - วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง(SW) 2 UpLink

 39. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ไป วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

 40. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขาดครับ

 41. หาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนปายวิทยา ขาดครับ

 42. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ขาด

 43. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

 44. วิทยาลัยเทคนิคระยอง - มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขาด

 45. โรงเรียนขุนยวมวิทยา - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ขาด

 46. ตรวจสอบพบไฟเบอร์เส้นทาง พิษณุโลก - ขอนแก่น Link CAT

 47. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย - วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง (SW) 2 UpLink ผู้แจ้ง อ.ภาวิทย์ : 088-2932256

 48. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Link Down และ Hi Loss เส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ (ต่อลำพูน) - วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (ต่อลำพูน) Gi1/0/4 = -34.0 -- Gi1/0/5 = -40.0

 49. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

 50. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Hi-Loss เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี (SW) 2 UpLink (ทั้งสองฝั่ง)

 51. กาฬสินธุ์ // วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง // ตรวจสอบพบ Link Down

 52. ฉะเชิงเทรา // วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม // ตรวจสอบพบ Link Down

 53. ร้อยเอ็ด // วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย // ตรวจสอบพบ Link Down

 54. แม่ฮ่องสอน // วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง // ตรวจสอบพบ Link Down

 55. ฉะเชิงเทรา// วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา // ตรวจสอบพบ Link Down

 56. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา - มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตวังน้อย -ขาด

 57. พระนครศรีอยุธยา // วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา // ตรวจสอบพบ Link Down

 58. อุบลราชธานี // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร // ตรวจสอบพบ Link Down

 59. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง (SW)

 60. มาหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ขาด

 61. ตรวจสอบพบไฟเบอร์เส้นทาง นครราชสีมา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Link CAT

 62. ตรวจสอบพบไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน - สุราษฎร์ธานี Link CAT

 63. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขาด

 64. ตรวจสอบพบไฟเบอร์เส้นทาง บุรีรัมย์ - สระแก้ว Link CAT

 65. ตรวจสอบพบสายไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

 66. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - วิทยาลัยการอาชีพพิชัย (SW) 2 UpLink

 67. ตรวจสอบพบสายไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยชุมชนยโสธร - วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

 68. ตรวจสอบพบสายไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 - มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

 69. กาฬสินธุ์ // วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี // ตรวจสอบพบ Link Down

 70. ร้อยเอ็ด // วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย // ตรวจสอบพบ Link Down

 71. ยะลา // วิทยาลัยการอาชีพเบตง // ตรวจสอบพบ Link Down

 72. ชลบุรี // วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down

 73. ระนอง // วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down

 74. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ - วิทยาลัยเทคนิคสิงค์บุรี ขาดครับ

 75. ตรวจสอบพบสายไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน - นครราชสีมา

 76. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขาดครับ

 77. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโพทะเล ขาดครับ

 78. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - สนง.เพชรบูรณ์ เขต 2 ขาด

 79. ตรวจสอบพบสายไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน - นครราชสีมา


 


เหตุแจ้งเสียและบำรุงรักษาในระบบอุปกรณ์มีทั้งหมด 13 เคส 1. สุราษฎร์ธานี//โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา// Router 892 เสีย

 2. นครศรีธรรมราช//โหนด สพท. นครศรีธรรมราช เขต 3

 3. ลพบุรี //วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง//Switch port 1 เสียบ่อย

 4. นครศรีธรรมราช//วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร// UPS เสีย

 5. มหาสารคาม//วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม//UPS เสีย

 6. มหาสารคาม//วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม//UPS เสีย

 7. กาฬสินธุ์ // วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง // ตรวจสอบอุปกรณ์

 8. มหาสารคาม//วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม// พัดลม Rack เสีย

 9. นครศรีธรรมราช//วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร// PM P2 งวด4/2562

 10. ร้อยเอ็ด // มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด // ย้ายอุปกรณ์

 11. อ่างทอง//วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ//UPS เสีย

 12. ขอนแก่น//วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น//UPS เสีย

 13. ฉะเชิงเทรา//วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง// SFP port 1 ไฟไม่่ติดรายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments