Home    

จดหมายข่าวฉบับที่ 30 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 30  ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ
ที่น่าสนใจมาบอกกล่าวนำเสนอให้แก่ทุกท่าน ฉบับนี้พบกับ โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 , UniNet จับมือกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 39 (WUNCA 39 th)  ซึ่งในเดือนถัดไปเรายังมีกิจกรรมดี ๆ ให้ทุกท่านได้ติดตามกันอีกมากมาย สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจที่จะรับทราบข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของ UniNet เพิ่มเติม สามารถดูกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.uni.net.th  แล้วพบกับข่าวสารใหม่ ๆ ได้ในฉบับต่อไปนะครับสวัสดีครับรายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments