Home    

"ครูต้นแบบ" สพป.ระยอง เขต 1

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมกับสพป.ระยองเขต 1
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา “ครูต้นแบบ” และพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรองรับ Thailand 4.0 ให้แก่ครูและบุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ จังหวัดระยองรายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments