Home    

UniNet จับมือ สพป.พิษณุโลก เขต 3

ผศ. ดร.ประมา ศาสตระรุจิ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย รศ. ดร.วรา วราวิทย์ ผู้แทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และนายวิริยะ หิรัญพงษ์ วิศวกรระบบเครือข่าย UniNet ได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการระบบเครือข่าย UniNet และการแก้ไขปัญหาในการใช้งานของเครือข่าย UniNet ภายในโรงเรียน ซึ่งจะสามารถช่วยให้การใช้งานระบบเครือข่าย UniNet ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้มีการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นทั้งในส่วนของสายสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ รวมถึงการต่อใช้งานสำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้เครือข่าย UniNet โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมแควใหญ่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา


รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
Comments