Home    

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33”

          WUNCA ครั้งที่ 33 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เรื่อง“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33”(WUNCA 33rd)  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด“Information of Everything for Smart Education” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และ ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1148 คน มีกิจกรรมบรรยายกว่า 50 หัวข้อ และฝึกอบรมจำนวน 9 หลักสูตร และที่สำคัญได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิตเป็น Keynote บรรยายพิเศษเรื่อง “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไทยด้วยวิจัยไอที” และยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศมาให้ความรู้ชาวสมาชิกเครือข่าย UniNet


          WUNCA ครั้งที่ 33 นี้ทุกมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณในฐานะที่ได้พัฒนาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 และพบกันในงาน WUNCA ครั้งต่อไปครั้งที่ 34 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในเดือนมกราคม 2560 ค่ะ ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.uni.net.th


รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
Comments