Home    

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2558

สวัสดีคร่า...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 23 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมาบอกกล่าวนำเสนอให้แก่ทุกท่าน ฉบับนี้พบกับ จัดการประชุมเรื่อง ความร่วมมือการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต27 จังหวัดร้อยเอ็ด , การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ TDC สัญจร เรื่อง "การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  โดยจัดครั้งที่ 1 (ภาคใต้) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , การจัดสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558 สำหรับสถาบันการศึกษา” และ การเยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในเดือนถัดไปยังมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ท่านสมาชิกได้เข้าร่วมอีกมากมาย สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจที่จะดูข่าวสารกิจกรรมต่างๆของ UniNet เพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.uni.net.th ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ แล้วพบกับข่าวสารใหม่ๆได้ในฉบับต่อไป สวัสดีค่ะ....


 


 


 รายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments