Home    

จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2558

สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 21 ประจำเดือนมีนาคม 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมาบอกกล่าวนำเสนอให้แก่ทุกท่าน ฉบับนี้พบกับ โครงการเยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยในเดือนนี้ไปโรงเรียนเกาะสิเหร่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ15) จังหวัดภูเก็ต พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ TDC และจัดการประชุมผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์สถาบันการศึกษากับการบริหารจัดการเครือข่าย UniNet  สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจที่จะดูข่าวสารกิจกรรมต่างๆของ UniNet เพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.uni.net.th  แล้วพบกับข่าวสารใหม่ๆได้ในฉบับต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ....รายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments