Home    

จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2558

สวัสดีคร่า...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 24 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมาบอกกล่าวนำเสนอให้แก่ทุกท่าน ฉบับนี้พบกับ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ TDC สัญจร เรื่อง "การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  โดยจัดครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , การเข้าร่วมศึกษาดูงานด้าน e-learning และ  ICT สำหรับการศึกษาของเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ของ MoEYS ของประเทศกัมพูชา, การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน 31st WUNCA และ การเยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  ซึ่งในเดือนถัดไปยังมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ท่านสมาชิกได้เข้าร่วมอีกมากมาย สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจที่จะดูข่าวสารกิจกรรมต่างๆของ UniNet เพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.uni.net.th ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ แล้วพบกับข่าวสารใหม่ๆได้ในฉบับต่อไป สวัสดีค่ะ....


 


 


 รายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments