Home    

จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2558

สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 19 ประจำเดือนมกราคม 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมาบอกกล่าวนำเสนอให้แก่ทุกท่าน ฉบับนี้พบกับ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30 การร่วมหารือกับสำนักพิมพ์ร่วมหารือกับสำนักพิมพ์ Elsevier เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อไปตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และลิงค์เทปบันทึกการบรรยายของผู้อำนวยการUniNet สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจที่จะดูข่าวสารกิจกรรมต่างๆของ UniNet เพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.uni.net.th  แล้วพบกับข่าวสารใหม่ๆได้ในฉบับต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ....รายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments