Home    

จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2557

สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 15 ประจำเดือนกันายน  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมาบอกกล่าวนำเสนอให้แก่ทุกท่าน ฉบับนี้พบกับ การประชุมหารือร่วมกันถึงแนวทางการจัดหัวข้อการบรรยาย/อบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ   การรับมอบเกียรติบัตรงาน KM DAY ของสกอ. เพื่อแสดงว่าUniNet เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร โดยได้บรรยายเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์อย่างไร ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม และ การดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรอบรม IPv6 e-book ฟรี  สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจที่จะดูข่าวสารกิจกรรมต่างๆของ UniNet เพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.uni.net.th  แล้วพบกับข่าวสารใหม่ๆได้ในฉบับต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ....


 


 


 รายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments