Home    

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดในงาน WUNCA ครั้งที่ 28

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ดำเนินการจัดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 28 และการประชุมเชิงวิชาการ CIT&UniNOMS2014 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2557  ทั้งนี้ท่านสามารถรับชการถ่ายทอดสด บรรยากาศในงาน ได้ที่


mms://202.28.112.139:8080/live/wunca.wmv


 


 
Comments