Home    

จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2557

สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 16 ประจำเดือนตุลาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมาบอกกล่าวนำเสนอให้แก่ทุกท่าน ฉบับนี้พบกับ การเยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่าย UniNet  เพื่อหารือถึงการใช้ประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบนเครือข่ายUniNet การร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา คนใหม่ การแจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR และการเข้าเยี่ยมชมสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาของที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจที่จะดูข่าวสารกิจกรรมต่างๆของ UniNet เพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.uni.net.th  แล้วพบกับข่าวสารใหม่ๆได้ในฉบับต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ....รายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments