Home    

ความสำเร็จ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “IPV6 Implementation and Infrastructure”

วันนี้ (4 มิถุนายน 2557) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPV6 Implementation and Infrastructure ที่จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2557  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกของ UniNet เกี่ยวกับการนำ IPV6 มาประยุกต์ใช้งานบนระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 30 ท่าน  UniNet มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนทำให้สมาชิกเครือข่ายได้รับความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในภายภาคหน้า 


สามารถดูภาพกิจกรรมได้ที่ http://www.uni.net.th/PhotoGallery/


 รายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments