Home    

UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศไทย

         ในปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งการสื่อสารสนเทศไร้พรมแดนเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในภาคการศึกษาเป็นอย่างมาก  อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้รับสารได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งการเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เอง ก็ได้เห็นความสำคัญของระบบเครือข่ายกับระบบการศึกษาไทย จึงได้ทำการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังสถาบันการศึกษา เพื่อให้บุคคลได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยทาง UniNet นั้นมีสมาชิกเครือข่ายรวมกว่า 6,769 แห่งทั่วประเทศไทย


อาจารย์องอาจ  โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet ได้สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับเครือข่าย UniNet ว่า “โรงเรียนเลยพิทยาคมได้ใช้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเครือข่าย UniNet ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในหาข้อมูลต่างๆเร็วมากและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้น แต่ก็ยังมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสัญญาณในเวลาที่มีภัยธรรมชาติ ”


อาจารย์ศรัญพร เซ่แจ๊ง โรงเรียนชุมชนไกลลาสวิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet ได้สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการเครือข่ายว่า “ โรงเรียนชุมชนไกลลาสวิทยาคม ได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย UniNet ทั้งในการเรียนการสอนของนักเรียน การศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาสร้างสื่อการเรียนการสอนของคณาจารย์ การใช้งานในการค้นคว้ามีความรวดเร็ว อาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณการเชื่อมต่ออยู่บ้าง เนื่องจากโรงเรียนนั้นอยู่บนเขา มีการเกิดภัยธรรมชาติบ่อยมาก ทั้งไฟป่า ลดพายุ ก็ทำให้สัญญาณขาดหายได้บ่อย ซึ่งทาง UniNet ก็ได้แก้ปัญหาให้เสมอ”


พัฒนาการของเครือข่าย UniNet กำลังเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เป็นระบบเครือข่ายทางการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้น อาจเป็นปัญหาที่มาจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่ทาง UniNet ก็จะพยายามหาวิธีการป้องกันและแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดให้อย่างดีที่สุดเพื่อให้เป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาที่อยู่เคียงข้างไปกับระบบการศึกษาไทย


 


 


 


 รายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments