Home    

ผู้อำนวยการ UniNet เป็นสักขีพยาน ม. มหิดล จับมือ CompTIA นำหลักสูตรสู่มาตราฐานสากลพร้อมเสวนาเรื่อง ICT Certifications and Education

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.56  ผ.ศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ CompTIA Certifications, LLC ( CompTIA, USA ) ในการร่วมมือทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และได้ร่วมเสวนา อภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง ICT Certifications and Education ในการเสวนาครั้งนี้ ผู้อำนวยการ UniNet ได้สะท้อนความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวว่า “Certificate เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันถึงความสามารถของบุคคลที่เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี และแสดงถึงความมีประสบการณ์และมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ดี และสิ่งสำคัญคือผู้ที่ได้รับ Certificate ควรพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่ได้รับมานั้นมีคุณค่าและทำให้เกิดประโยชน์กับงานด้วย” ความร่วมมือระหว่างกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ CompTIA นั้น ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยจะมีสนามสอบที่จะผลิตบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ตลอดจนสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลอีกด้วย


รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
Comments