Home    

ENE Camp#5' ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครั้งที่ 5

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 มิถุนายน 2556 และประกาศผลวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ทาง http://www.ene-camp.com


ดาวน์โหลดใบสมัคร ติดตามข่าวสาร และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ene-camp.com/main/download.html หรือ โทร.พี่เจมส์ 087-094-0010/พี่แม็ก 083-606-8921


ENE Camp#5




Comments