โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบ Video Conference เพื่อใช้สำหรับการประชุมและการเรียนการสอนทางไกล ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
  แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบ Video Conference เพื่อใช้สำหรับการประชุมและการเรียนการสอนทางไกล ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) korkaite
  korkaite เมื่อ Thursday, March 19, 2020, 12:05:03
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [210]

  ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID -19) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public health emergency of international concern (PHEIC)) ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารราชการได้รับผลกระทบ
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเพื่อการศึกษาวิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญเหล่านี้ จึงขอเสนอทางเลือกให้แก่สมาชิกเพื่อใช้งานในการบริหารราชการในยุคดิจิตอล สังคมออนไลน์ ด้วยระบบ Tele Conference โดย UniNet ยินดีในการบริหารจัดการห้องประชุมทางไกลและให้บริการ ดังนี้

  ระบบ SCOPIA (web conference)
  - ใช้งานผ่าน IP/ Mobile/ Web
  - เปิดใช้งานพร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งห้องประชุม
  - รองรับการเข้าร่วมประชุมสูงสุด 200 Account
  - กรณีเปิดห้องประชุมพร้อมกันเกินหนึ่งห้องผู้เข้าร่วมทุกห้องรวมแล้วไม่เกิน 200 Account
  - บริหารจัดการระบบของห้องประชุมโดย UniNet

  ระบบ ZOOM
  - ใช้งานผ่าน Mobile/ Web
  - เปิดใช้งานพร้อมกันได้ถึง 4 ห้องประชุม
  - รองรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมกันสูงสุด 300 Account
  - บริหารจัดการระบบของห้องประชุมโดย UniNet/หน่วยงานที่มี Account Zoom

  • ระบบ Video Conference System (VCS) แบบความละเอียดสูงเสมือนผู้ใช้งานนั่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
  • ระบบ Web Conference System โดยที่ระบบดังกล่าวนี้ผู้ใช้มีเพียงคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวก็สามารถใช้งานประชุมหรือจัดการเรียนการสอนร่วมกันได้โดยที่ผู้เข้าร่วมสามารถอยู่ต่างที่กันพร้อมกันหลายจุด

  UniNet ได้วางระบบสนับสนุนการประชุมพร้อมกันแบบหลายจุดและสามารถเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้ที่ใช้งานต่างระบบกันให้สามารถประชุมหรือดำเนินกิจกรรมร่วมกันได้ เพื่อให้บริการระบบในด้านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมการประชุม กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมด้านการแพทย์ โดยช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการ โทรศัพท์ : 02-2324000 ต่อ 7002-3 / e-mail address : noc@uni.net.th / Facebook : Uninet Thailand

  ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการระบบ Video Conferen ได้ตามลิงค์
  https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf86Digp49F4fch0C…/viewform

  และท่านสามารถดูตารางจองการใช้งานระบบ VCS และดาวโหลดคู่มือของทั้ง ระบบ Zoom และ Scopia ครับ โดยสามารถเข้าได้ที่ลิ้งนี้ และสามารถแจกจ่ายให้คนภายนอกได้ โดยลิ้งนี้สามารถดูได้อย่างเดียวครับ

   https://1drv.ms/f/s!Aow83hGdieVhmGH3d2-x_aRmoN2D

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  UniNet ได้สรุปการให้บริการระบบ Video Conference system ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet).... เมื่อเวลา 10.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วย รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดย.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดย.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดย....