โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • คู่มือการใช้งานระบบ SCOPIA
  คู่มือการใช้งานระบบ SCOPIA korkaite
  korkaite เมื่อ Thursday, March 19, 2020, 11:21:20
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [210]

  ระบบ SCOPIA

  (web conference)

  - สามารถใช้งานได้ผ่านทาง IP/ Mobile/ Web

  - ในช่วงเวลาเดียวกันสามารถเปิดห้องประชุมได้หลายห้อง

  - จำนวน Account = 200   ( สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันได้ 200 Account)

  - คนที่จะสร้างห้องประชุมได้ คือ UniNet

     รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ปัญหาการใช้งานระบบ Scopia  และวิธีการแก้ไข รายละเอียด คลิ๊กที่นี่ ระบบ ZOOM - สามารถใช้งานผ่านทาง Mobile/Web - ในช่วงเวลาเดียวกันเปิดห้องประชุมได้เพียง 4 ห้อง - จำนวน Account = 500 (สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันได้ 500 Account) -.... ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID -19) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก....