โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet สนับสนุนระบบ Video Conference system เพื่อใช้ในการประชุมพัฒนาโรงพยาบาลสนาม และเครื่องช่วยหายใจ (Ventilators)
  UniNet สนับสนุนระบบ Video Conference system เพื่อใช้ในการประชุมพัฒนาโรงพยาบาลสนาม และเครื่องช่วยหายใจ (Ventilators) korkaite
  korkaite เมื่อ Monday, March 30, 2020, 09:14:02
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [213]

  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการให้บริการระบบ
  Video Conference system สำหรับใช้ในการประชุมพัฒนาโรงพยาบาลสนาม และเครื่องช่วยหายใจ (VENTILATORS) ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สป.อว. ถนนศรีอยุธยา

  ซึ่งการประชุมดังกล่าว ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                         เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวง อว. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย/สถาบันทั่วประเทศ มีหน่วยงานที่ประชุมผ่านระบบ VCS จำนวนทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลสนาม และเครื่องช่วยหายใจ (Ventilators) ที่จะใช้ในการบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤต COVID-19

  หน่วยงานที่ประสงค์จะใช้ระบบ Video Conference system เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการประชุม กิจกรรมการเรียนการสอน สามารถติดต่อขอใช้บริการ โดยการลงทะเบียนผ่านทางhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf86Digp49F4fch0CchA6TNUQgwZlHyKpnoV2JGhiL7ZW8Fgg/viewform?fbclid=IwAR2EcDDZ0FcKPVQE8tWk1WjukP2sPSh4Vwf25oOHhLk6ZLNYY5POuaRAvn8                                   ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  โทรศัพท์ : 02-2324000 ต่อ 7002-3 / e-mail address : noc@uni.net.th / Facebook : Uninet Thailand

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  UniNet ได้สรุปการให้บริการระบบ Video Conference system ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet).... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดย.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดย.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดย.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดย....