โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet ได้สรุปการให้บริการระบบ Video Conference system ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ถึง ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  UniNet ได้สรุปการให้บริการระบบ Video Conference system ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ถึง ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ korkaite
  korkaite เมื่อ Friday, May 8, 2020, 17:25:07
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [222]

  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดมาตรการการทำงานสำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวง อว. ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. วางแผนให้เตรียมการทำงานที่บ้าน (Work from Home)เพื่อลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด โดยสำรวจงานที่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติที่ทำงาน เช่น งาน back office ให้ทำงานที่บ้าน การใช้ระบบประชุมทางไกล โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเท่ากับการปฏิบัติงานที่สำนักงาน เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้สรุปการให้บริการระบบ Video Conference system เพื่อการประชุมและการเรียนการสอนทางไกลให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.และหน่วยงานภายนอกระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ถึง ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีจำนวนผู้ใช้งานผ่านระบบ Video Conference system ทั้งสิ้น ๓,๓๓๒ คน

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  UniNet ได้สรุปการให้บริการระบบ Video Conference system ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet).... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดย.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดย.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดย.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)....