โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ประกาศจาก UniNet เนื่องจากโหนดปทุมธานี จะดำเนินการย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายฯ ระหว่างวันที่ 23- 24 พฤษภาคม 2563
  ประกาศจาก UniNet เนื่องจากโหนดปทุมธานี จะดำเนินการย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายฯ ระหว่างวันที่ 23- 24 พฤษภาคม 2563 korkaite
  korkaite เมื่อ Wednesday, May 20, 2020, 15:19:08
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [222]

  เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet

  เนื่องจากโหนดปทุมธานี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) จะดำเนินการย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายฯ ระหว่างวันที่ 23- 24 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. - 18:00 น. มีผลกระทบต่อการให้บริการกับสมาชิกเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว

  ท างสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเท 0ศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2324000 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดแม่ฮ่องสอน 2 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 ) จะดำเนินการย้ายอุปกรณ์ไปยังห้องเครือข่ายฯ ใหม่ ระหว่างวันที่.... UniNet ได้สรุปการให้บริการระบบ Video Conference system ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet).... เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดอำนาจเจริญ (วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ) จะดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย ในวันที่ 16พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. - 16:40 น..... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดย.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดย....