โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสียเส้นทางที่ไฟเบอร์ขาด และแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2562
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสียเส้นทางที่ไฟเบอร์ขาด และแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2562 korkaite
  korkaite เมื่อ Friday, May 24, 2019, 11:56:16
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [159]

  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสียเส้นทางที่ไฟเบอร์ขาด

  และแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2562

  เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดมีทั้งหมด 47 เส้นทาง

  1. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโพทะเล - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 3 uplink
  2. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง โรงเรียนปายวิทยา - วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
  3. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - สพป. ชุมพร เขต 2
  4. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ hi-loss เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้านรับลำปาง 28.8 dB ด้านรับลำพูน 31.3 dB วงจร เชียงใหม่-กำแพงเพชร ใช้งานไม่ได้
  5. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ hi-loss เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - วิทยาลัยการอาชีพเถิน 1 core ด้านรับ ลำปาง 33.7 dB ด้านรับเถิน 29.7 dB(ปกติ) วงจร เชียงใหม่-กำแแพงเพชร ใช้งานไม่ได้
  6. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต2 (SW) - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น (SW)
  7. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยศรีนครรินทร์วิโรฒ องค์รักษ์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 5 Uplink
  8. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง เส้นทาง มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง - วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง(ต่อพัทลุง)
  9. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยขอนแก่น - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  10. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สนง.สกนนคร เขต 2 - มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตสกลนคร
  11. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง เส้นทาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี(SW) - วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล(SW)
  12. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง เส้นทาง มหาวิทยาลัยพะเยา - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 2 UpLink
  13. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง เส้นทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง (SW)
  14. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร - วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
  15. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทางเส้นทาง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา - มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน(SW)
  16. (เคสย่อย)อ้างอิง Ticket NT-Fiber-2019-05-0148 แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโพทะเล - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 3 uplink
  17. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาด เส้นทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  18. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง Rx power: <-40 dBm
  19. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาด เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  20. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาด เส้นทาง รร.ขุนยวมวิทยา - สพท. แม่ฮ่องสอน เขต 2
  21. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาด เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
  22. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาด เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - วิทยาลัยอาชีพด่านซ้าย
  23. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาด เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี – มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  24. ไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน - ชลบุรี Link CAT
  25. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - สพป. ชุมพร เขต 2 ขาด 1 core ด้านรับเกษตรระนอง
  26. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต2 (SW) - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น (SW)
  27. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ hi-loss เส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ - แพร่ hi-loss ทั้ง 2 core ด้านรับ อุตรดิตถ์ 42 dB ด้านรับแพร่ 40.8 dB
  28. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยเขตบางเขน
  29. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ - มหาวิทยาสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
  30. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต4 (SW) Rx power: <-40 dBm
  31. ไฟเบอร์hi-loss เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง - วิทยาลัยการอาชีพเทิง ค่า power -26.8 --
  32. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562
  33. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - สำนักงานเขตพื้นที่ อ่างทอง เขต 1 ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2 2562
  34. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562
  35. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยเขตบางเขน ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562
  36. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี -มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตวังน้อย ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562
  37. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข เหตุการไฟฟ้าย้ายแนว ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562
  38. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วิทยาลัยชุมชนสงขลา (SW) Rx power: <-40 dBm
  39. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - สพท. ชุมพร เขต 2 ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562
  40. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน - วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (Protection) ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562
  41. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562
  42. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562
  43. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยชุมชนสตูล - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562
  44. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยพะเยา - มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562
  45. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - สุราษฎร์ธานี Link CAT
  46. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Link CAT
  47. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง ขอนแก่น - อุดรธานี Link CAT

   

  เหตุแจ้งเสียในระบบอุปกรณ์มีทั้งหมด51 เคส

  1. จังหวัดพังงา//วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า//PM P1 งวด 2-2562
  2. จังหวัดพังงา//วิทยาลัยชุมชนพังงา//PM P1 งวด 2-2562
  3. เชียงใหม่//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4//PM P1 งวดที่ 2/2562
  4. ลำพูน//วิทยาลัยเทคนิคลำพูน//PM P1 งวดที่ 2/2562
  5. ระนอง//วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี(ระนอง)// UPS หน้าจอ monitor เสีย
  6. สระบุรี //วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี //PM P2 งวด2//2562
  7. ชลบุรี//มหาวิทยาลัยบูรพา//PM P1 งวดที่ 2/2562
  8. สระบุรี //วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท//PM P2 งวด2//2562
  9. ชลบุรี//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2//PM P1 งวดที่ 2/2562
  10. อำนาจเจริญ // วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ // PM P1 งวด2-2562
  11. อุบลราชธานี // มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี // PM P1 งวด2-2562
  12. กระบี่//วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่// พบ Router fan failed
  13. แพร่//วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่//พบ UPS ไม่สำรองไฟ
  14. แม่ฮ่องสอน // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 // RT เสียไฟไม่เข้า
  15. พังงา // วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า // RT เสียไฟไม่เข้า
  16. สระบุรี //วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี //PM P2 งวด2//2562
  17. จังหวัดภูเก็ต//มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต//PM P1 งวด 2-2562
  18. จังหวัดพังงา// วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง//PM P1 งวด 2-2562
  19. ลำปาง//มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง//PM P1 งวดที่ 2/2562
  20. ลำปาง//วิทยาลัยการอาชีพเถิน//PM P1 งวดที่ 2/2562
  21. สิงห์บุรี//วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 2//PM P3 งวด3//2562
  22. ศรีสะเกษ // มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ // PM P1 งวด2-2562
  23. สุรินทร์ // มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์// PM P1 งวด2-2562
  24. ระยอง//วิทยาลัยเทคนิคระยอง//PM P1 งวดที่ 2/2562
  25. ระยอง//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2//PM P1 งวดที่ 2/2562
  26. ปัตตานี//วิทยาลัยประมงปัตตานี //PM P2 งวด2//2562
  27. ตรัง//วิทยาลัยการอาชีพกันตัง //PM P2 งวด2//2562
  28. จังหวัดภูเก็ต//มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต//PM P1 งวด 2-2562
  29. จันทบุรี//มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี//UPS ไม่สำรองไฟ
  30. สิงห์บุรี//วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (เขตหนองหญ้าปล้อง) //PM P3 งวด2//2562
  31. อำนาจเจริญ // วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ // ตรวจสอบพบ Power Supply Dell R710 Fail 1 ตัว
  32. ปัตตานี//วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี //PM P2 งวด2//2562
  33. ตรัง // วิทยาลัยเทคนิคตรัง // PM P2 งวด2//2562
  34. บุรีรัมย์ // มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ // UPS 1 kVเสีย
  35. ตรัง//วิทยาลัยการอาชีพตรัง//PM P2 งวด2//2562
  36. ลพบุรี//ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง// Router Fan Failed
  37. กาฬสินธุ์//วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง//Switch เปิดไม่ติด boot ไม่ขึ้น+UPS เสีย
  38. สุรินทร์ // มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ // เปลี่ยน UPS Leonics กลับคืนตัว spare
  39. อุบลราชธานี//วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี//PM P2 งวด2//2562
  40. จังหวัดระนอง//วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง//PM P1 งวด 2-2562
  41. จังหวัดระนอง//วิทยาลัยชุมชนระนอง//PM P1 งวด 2-2562
  42. นครศรีธรรมราช // สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 // UPS ไม่สำรองไฟ
  43. ตาก//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2//PM P1 งวดที่ 2/2562
  44. บุรีรัมย์ // มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ // PM P1 งวด2-2562
  45. ตาก//มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก//PM P1 งวดที่ 2/2562
  46. บุรีรัมย์ // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 // PM P1 งวด2-2562
  47. สระบุรี //วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก //PM P2 งวด2//2562
  48. สระบุรี //วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี //PM P2 งวด2//2562
  49. สระบุรี //วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี// UPS เสีย
  50. ขอนแก่น//วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น//ตรวจสอบ switch port 1 UP
  51. จังหวัดตราด//วิทยาลัยชุมชนตราด// เข้าเปลี่ยนการ์ด RMA

     รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างประจำวันที่ 1-7 มิ.ย.2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุเสียมีทั้งหมด 91 เส้นทาง.... UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดมีทั้งหมด 75 เส้นทาง....      ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง.... เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 22 - 28 เมษายน 2562.... เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 62 เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดในวันที่....