โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 15 - 21 เมษายน 2562
  เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 15 - 21 เมษายน 2562 korkaite
  korkaite เมื่อ Tuesday, April 23, 2019, 11:41:07
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [179]

  เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 15 - 21 เมษายน 2562

  เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดมีทั้งหมด 42 เส้นทาง

  1. ตรวจสอบพบเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไป สุราษฎร์ธานี  สายขาด  (Link CAT)
  2. ตรวจสอบพบเส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ไป นครราชสีมา  สายขาด  (Link CAT)
  3. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง โรงเรียนปายวิทยา - วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  High loss/Crack
  4. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยพะเยา - มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่  ไฟไหม้สาย
  5. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร - มหาวิทยาลัยนเรศวร  สัตว์มีเขี้ยวกัดแทะสาย
  6. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร -วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโพทะเล  ไฟไหม้สาย
  7. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยชุมชนยโสธร - มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  การไฟฟ้าย้ายแนว
  8. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง บุรีรัมย์ - สระแก้ว (CAT)
  9. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง โรงเรียนปายวิทยา - วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เนื่องจากสายไฟไหม้
  10. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ -สพท. ชัยภูมิ เขต 2 - สพท. ขอนแก่น เขต 5   เนื่องจากสายสัตว์มีเขี้ยวกัดแทะ
  11. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี  เนื่องจากสายไฟไหม้
  12. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง - วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  เนื่องจากสายชำรุด
  13. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - สุราษฎร์ธานี  LINK CAT
  14. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยีสุโขทัย - วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เนื่องจากสายไฟไหม้
  15. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - เพชรบูรณ์  LINK  CAT
  16. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต1 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต3
  17. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
  18. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน – วิทยาลัยการอาชีพปัว
  19. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง โรงเรียนนครบางยางวิทยาคม - สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
  20. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เนื่องจากมีไฟไหม้สายไฟเบอร์
  21. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนนครบางยางวิทยาคม  เนื่องจากสาย High loss/Crack
  22. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากไฟไหม้สายไฟเบอร์
  23. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 เนื่องจากสาย Crack
  24. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2  เนื่องจากสายไฟเบอร์ไหม้
  25. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง พิษณุโลก - เชียงราย  LINK CAT
  26. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ - วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ มีแจ้งว่าไฟฟ้าดับ
  27. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - ขอนแก่น  LINK CAT
  28. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 - โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เนื่องจากสายไฟเบอร์ แต่ไม่ UP จึงขอตรวจสอบทั้งต้นทางและปลายทางจะขอเข้าตรวจอีกครั้งวันที่ 24 เม.ย. เพราะช่วงปิดเทอม
  29. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เนื่องจากรถเกี่ยวสายขาด
  30. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี - วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   เนื่องจากสาย High loss/Crack
  31. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เนื่องจากมีการย้ายแนวเสาไฟฟ้า
  32. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี (4 Core) 2 core ด้านรับ นครสวรรค์- protection และด้านรับ อุทัยธานี protection   เนื่องจากสัตว์มีเขี้ยวกัดแทะ
  33. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - สนง.เขตพื้นที่สกลนคร 2    มีเหตุระบบไฟฟ้าลัดวงจร
  34. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยชุมชนพังงา - วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  เนื่องจากสัตว์มีเขี้ยวกัดแทะ
  35. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนนครบางยางวิทยาคม  เนื่องจากสัตว์มีเขี้ยวกัดแทะ
  36. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยีสุโขทัย - วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มีเหตุไฟไหม้
  37. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 – วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
  38. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  LINK CAT
  39. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง ขอนแก่น - อุดรธานี ขาด LinkCAT
  40. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง พิษณุโลก - เชียงราย ขาด LinkCAT
  41. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  -  ชลบุรี  Link CAT
  42. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครสวรรค์ - เชียงใหม่  Link CAT

   

  เหตุแจ้งเสียในระบบอุปกรณ์มีทั้งหมด 16 เคส

  1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ติดตั้ง และ Update Oracle Database 10g Standard
  2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
  3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ติดตั้ง MySQL 2 ลายเซนต์ พร้อม Update
  4. ตรวจสอบ NMS DWDM พบ Alarm LSR_WILL_DIE Slot : 006, 407
  5. ตรวจสอบ NMS DWDM พบ Alarm POWER_FAIL Slot : 318
  6. ขอนแก่น  วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ  PM P2 งวด2//2562
  7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เปลี่ยนพัดลม CRPC Slot : 029
  8. วิทยาลัยเทคนิคระยอง  เปลี่ยน Module Rectifier พัดลม
  9. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  IBM server File Share Ramเสีย
  10. กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง PM P2 งวด2//2562
  11. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เปลี่ยนการ์ด LSX Slot : 411
  12. กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง เข้า PM พบ Router ไฟไม่เข้า
  13. วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ตรวจสอบพบ Alarm:R_LOF / Card:TN12SC201 / BoardSlot:016 PBDWDM01-Card เสีย  อุปกรณ์ DWDM
  14. วิทยาลัยชุมชนตราด ตรวจสอบพบ Alarm : LSR_WILL_DIE ที่ตำแหน่ง 006 การ์ด LSX  PBDWDM01-Card เสีย อุปกรณ์ DWDM
  15. โรงเรียนจิตรลดา เข้าดำเนินการตรวจและเช็คการใช้งาน พบ PBNode02-ไฟเบอร์ขาด/High-loss
  16. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง Router เสีย


  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 22 - 28 เมษายน 2562.... เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 62 เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดในวันที่.... เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน เส้นทางการซ่อมแซม สื่อสัญญาณแกนหลัก ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง - วิทยาลัยการอาชีพเถิน.... เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNetสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก โหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ.... UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างประจำวันที่ 1-7 มิ.ย.2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุเสียมีทั้งหมด 91 เส้นทาง....