โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 22 - 28 เม.ย.62
  เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 22 - 28 เม.ย.62 korkaite
  korkaite เมื่อ Wednesday, May 1, 2019, 11:18:23
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [179]

  เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 22 - 28 เมษายน 2562

  เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดมีทั้งหมด 285 เส้นทาง

  1. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยโสธร เขต 2  ทีมงานเข้าอบรมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ อบรมเสร็จจะรีบดำเนินการ
  2. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วิทยาลัยการอาชีพกระนวน  ทีมงานเข้าอบรมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ อบรมเสร็จจะรีบดำเนินการ
  3. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สงขลา - นครศรีธรรมราช  Link CAT
  4. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร -วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโพทะเล  เนื่องจากสายไฟไหม้
  5. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโพทะเล - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  สายมีการ High loss / Crack
  6. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 - สพป.ขอนแก่น เขต 5 เนื่องจากสัตว์มีเขี้ยวกัดแทะ
  7. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง - สพท. บึงกาฬ เนื่องจากสัตว์มีเขี้ยวกัดแทะ
  8. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ เนื่องจากไฟไหม้สาย
  9. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยลัยสุรนารี - วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เนื่องจากสัตว์มีเขี้ยวกัดแทะ
  10. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร- วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล  ทีมงานเข้าอบรมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ อบรมเสร็จจะรีบดำเนินการ
  11. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3  เนื่องจากไฟไหม้สาย
  12. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - สนง.เขตพื้นที่สกลนคร 2 ถูกของมีดคม
  13. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ถูกของมีดคม
  14. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง เชียงใหม่ - นครสวรรค์ Link CAT
  15. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี (4 Core) ขาด 1 core ด้านรับ นครสวรรค์ สาเหตุจากHigh loss/Crack
  16. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 เนื่องจาก ไฟไหม้สาย
  17. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ - วิทยาลัยชุมชนยโสธร สาเหตุจากHigh loss/Crack
  18. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
  19. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  Link CAT
  20. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต Link CAT
  21. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง โรงเรียนขุนยวม-สำนักงานเขตพื้นที่แม่ฮ่องสอน เขต2 เนื่องจาก ไฟไหม้สาย
  22. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  23. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - วิทยาลัยอาชีพด่านซ้าย เนื่องจาก ระบบไฟฟ้าลัดวงจร
  24. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ - วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม สายเคเบิลปกติ
  25. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม (SW) - วิทยาลัยการอาชีพฝาง เนื่องจาก ไฟไหม้สาย
  26. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 - วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สายเคเบิลปกติ
  27. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 - วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ จากภัยธรรมชาติ
  28. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง - วิทยาลัยการอาชีพสตึก เนื่องจาก ไฟไหม้สาย
  29. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2  รถเกี่ยวสายเคเบิล
  30. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยพะเยา - มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่
  31. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู - มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขาด 1 core ด้านรับหนองบัวลำภู
  32. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  33. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  34. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง   อยุธยา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  Link CAT
  35. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  36. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
  37. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  38. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน
  39. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง เชียงราย - พิษณุโลก Link CAT
  40. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - วิทยาลัยอาชีพด่านซ้าย เนื่องจากไฟไฟไหม้สาย
  41. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว - วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 1 core ด้านรับสอยดาว สัตว์มีเขี้ยวกัดแทะ
  42. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง  วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร - วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร(SW) -40 dBm
  43. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ดำเนินการย้ายแนวสายสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสงภายในโรงเรียนเหตุย้ายแนวเสาไฟฟ้า
  44. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยพะเยา - มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่
  45. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - อุบลราชธานี  Link CAT
  46. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตวังน้อย - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  47. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - ขอนแก่น Link CAT
  48. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา -  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Link CAT
  49. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  50. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง  อยุธยา - พิษณุโลก Link CAT
  51. PM ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนปายวิทยา
  52. PM ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยพะเยา - มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่
  53. PM ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร - มหาวิทยาลัยนเรศวร
  54. PM ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโพทะเล - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  55. PM ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  56. PM ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - สำนักงานเขตพื้นที่ อ่างทอง เขต 1
  57. PM ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - วิทยาลัยเทคนิคระยอง
  58. PM ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม
  59. PM ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  60. PM ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคะ - สพท. นครศรีธรรมราช เขต 3
  61. ไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ - วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน (Protection)
  62. อุดรธานี //วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ // sw 3750 port 1 ไม่ติด
  63. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนปายวิทยาคาร (จ.แม่ฮ่องสอน)
  64. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางโรงเรียนปายวิทยาคาร (จ.แม่ฮ่องสอน)-วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
  65. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม (จ.เชียงราย)
  66. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม (จ.เชียงราย) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  67. อุบลราชธานี //วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม // อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
  68. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยพะเยา - วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
  69. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางวิทยาลัยเทคนิคพะเยา - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  70. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตแพร่ - มหาวิทยาลัยพะเยา
  71. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน - มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตแพร่
  72. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิษถ์ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตแพร่
  73. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางวิทยาลัยการอาชีพเถิน (จ.ลำปาง) - มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  74. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง - วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
  75. พะเยา//วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง//อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
  76. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางวิทยาลัยเทคนิคลำพูน - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  77. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางสนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 - เชื่อมต่อจากเส้นม.เชียงใหม่-วชช.แม่ฮ่องสอน
  78. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางสนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 - เชื่อมต่อจากเส้น ม.เชียงใหม่-วท.ลำพูน
  79. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางวิทยาลัยการอาชีพฝาง - สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
  80. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางสนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
  81. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางสนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 - สนง.เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
  82. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางวิทยาลัยการอาชีพลอง - เชื่อมต่อจากเส้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้, วิทยาเขตแพร่ เฉลิมพระเกียรติ-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  83. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางสนง.เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 - โรงเรียนขุมยวม
  84. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางโรงเรียนขุมยวม - วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
  85. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - สนง.เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  86. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางสนง.เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 - วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
  87. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางสนง.เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 - วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
  88. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง - สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
  89. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 1/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 2


  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 15 - 21 เมษายน 2562.... เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน เส้นทางการซ่อมแซม สื่อสัญญาณแกนหลัก ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง - วิทยาลัยการอาชีพเถิน.... เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน ด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงวงจรสื่อสัญญาณภายในประเทศ (NIX) และต่างประเทศ (IIG).... เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 62 เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดในวันที่.... เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNetสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก โหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ....