โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 22 - 28 ก.ค. 2562
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 22 - 28 ก.ค. 2562 korkaite
  korkaite เมื่อ Tuesday, July 30, 2019, 11:23:27
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [211]

  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่22 - 28 ก.ค. 2562

  เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 92 เส้นทาง

  1. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน - วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี(SW)
  2. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  3. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยชุมชนยโสธร - มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  4. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ - วิทยาลัยชุมชนยโสธร
  5. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขาด 1 core ด้านรับ สิงห์บุรี
  6. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตสุพรรณบุรี ขาด 2 core ด้านรับ ชัยนาท working ด้านรับ สุพรรณ protection
  7. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - สพป. ชุมพร เขต 2
  8. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา - วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ (SW)
  9. พะเยา // วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ // ตรวจสอบพบ Link Down
  10. นครนายก // วิทยาลัยการอาชีพนครนายก // ตรวจสอบพบ Link Down
  11. กรุงเทพมหานคร // วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ // ตรวจสอบพบ Link Down
  12. ชัยภูมิ // วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ // ตรวจสอบพบ Link Down
  13. อุดรธานี // วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ // ตรวจสอบพบ Link Down
  14. สุรินทร์ // วิทยาลัยการอาชีพสังขะ // ตรวจสอบพบ Link Down
  15. สิงห์บุรี // วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  16. ร้อยเอ็ด // วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย // ตรวจสอบพบ Link Down
  17. กรุงเทพมหานคร // วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ // ตรวจสอบพบ Link Down
  18. ยโสธร // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร // ตรวจสอบพบ Link Down
  19. ร้อยเอ็ด // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด // ตรวจสอบพบ Link Down
  20. กาญจนบุรี // วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  21. กรุงเทพมหานคร // วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  22. ยโสธร // วิทยาลัยเทคนิคยโสธร // ตรวจสอบพบ Link Down
  23. เชียงใหม่ // วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง // ตรวจสอบพบ Link Down
  24. ร้อยเอ็ด // วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ // ตรวจสอบพบ Link Down
  25. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Uplink ที่ 1,2 ไม่สามารถใช้งานได้ จากทั้งหมด 3 uplink
  26. แจ้งตรวจสอบ Hi Loss เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ - วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง(SW)2 UpLink UpLink 2 -24 dBm UpLink 3 -27 dBm
  27. แจ้งตรวจสอบ Uplink ที่ 2 เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และแก้ highloss ให้ค่า power ที่ต้นทางและปลายทางรับ อยู่ในช่วงปกติ
  28. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี - โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต (SW)
  29. รบกวนตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 2 uplink (4 core)
  30. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยชุมชนตราด - วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ (SW) 3 UpLink
  31. แจ้งตรวจสอบ loss เคเบิล #Uplink ที่ 1 เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี Gi0/0/0/4 (RX=-22dBm) - วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี Gi1/0/1 (RX=-27.7 dBm) #Uplink ที่ 2 ต้นทาง Gi0/0/0/5 (RX=-25dBm) - ปลายทาง Gi1/0/3 (RX=-21.5 dBm)
  32. แจ้งย้ายเคเบิลที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เนื่องจากจะมีการปรับปรุงอาคารเดิมที่เคยติดตั้ง จึงแจ้งให้ทำการย้ายเคเบิลจากจุดเดิมมาจุดใหม่ โดยระยะใกล้กว่าจุดเดิม 100 เมตร
  33. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ไป วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ขาด
  34. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ - วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ (SW) 2 UpLink
  35. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดร ขาดครับ
  36. Te0/5/0/2 down down PYT01-TO-TPJ TOT CID ID-224-5K0006
  37. แจ้งดำเนินการตามแผน AM ไฟเบอร์โหนด นครราชสีมา 2 (สพท.นครราชสีมา เขต 6 ) ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2562 แจ้งย้ายโหนด จากสถานที่เดิมไปยังสำนักงาน สพท.นครราชสีมา เขต 6
  38. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยา ขาด
  39. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 ขาด
  40. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขาด
  41. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - วิทยาลัยการอาชีพพิชัย (SW) 2 UpLink
  42. ทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า ขาด
  43. Te0/6/0/0 down down *** bkn-cr-02 0/6/0/0 to NRM-CR-01 0/1/0/0 CAT-ID GDH773205 ***
  44. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (SW) - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (SW)
  45. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วิทยาลัยชุมชนสงขลา (SW)
  46. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท - วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม(วิทยาลัยการอาชีพหันคา)
  47. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ (SW)
  48. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี(SW)
  49. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - สนง.นครราชสีมา เขต 6 ขาด
  50. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2(SW)
  51. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 UpLink เบอร์ติดต่ออาจารย์ สุราลักษณ์ 099 - 9569429
  52. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ ขาดครับ
  53. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี (SW) 2 UpLink
  54. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  55. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 - สพป.ขอนแก่น เขต 5
  56. อ้างอิง NT-Fiber-2019-07-0269 [Resolved] ออกเป้น tk ใหม่ หมายเลข NT-Fiber-2019-07-0277 แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี(SW)
  57. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ - วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย (SW) 2 Up Link UpLink 1 power: -40 dBm UpLink 2 power: -25 dBm
  58. หาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี ขาดครับ
  59. มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ - มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ขาดครับ
  60. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทนาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 Uplink ที่ 1,3 จากทั้งหมด 3 uplink
  61. Ticket ย่อย อ้างอิง TICKET FIBER#NT-Fiber-2019-07-0279 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี ขาด
  62. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ - วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 2 UpLink
  63. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ - วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน (Protection)
  64. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ (SW) 2 UpLink
  65. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพชนเเดน(SW) - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3(SW) 3 UpLink
  66. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Hi Loss เส้นทาง วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ - วิทยาลัยอาชีพบำเหน็จณรงค์ (SW) Gi1/0/1 = -27.0 -- Gi1/0/5 = -30.4 --
  67. รบกวนตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี Uplink ที่ 1 เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ จากทั้งหมด 2 Uplink
  68. รบกวนตรวจสอบเคเบิล Uplink ที่ 2 เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (RX=-40 dBm) - วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี (RX=-21 dBm) **Port Down
  69. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Uplink ที่ 1 เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (RX=-40 dBm )- วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย (RX=-21.1 dBm ) **ต้นทางรับ power จากปลายทางไม่ได้ ทำให้วงจรไม่สามารถใช้งานได้
  70. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม เส้นทางนี้ดาวน์ ทำให้วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีไม่สามารถใช้งานได้
  71. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
  72. ตรวจสอบระบบ NMS DWDM พบเคเบิลขาด เส้นทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนนครบางยางวิทยาคม
  73. Te0/6/0/3 down down CAT_10G : <- AYA_1-CR-01 0/6/0/3 TO PNL-CR-01 0/7/0/3 -> GDH147529 (4-11-2014)
  74. ตรวจสอบระบบ NMS DWDM พบ เคเบิลขาด เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3
  75. Te0/1/0/3 down down CAT_10G : <- BMD-CR-01 0/1/0/3 TO SRTI-CR-01 0/1/0/3 -> GDK063184 (20-05-2013)
  76. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
  77. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนนครบางยางวิทยาคม
  78. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  79. อ้างอิง NT-Fiber-2019-07-0286 ตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพชนเเดน(SW) - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3(SW)
  80. Te0/1/0/3 down down CAT_10G : <- BMD-CR-01 0/1/0/3 TO SRTI-CR-01 0/1/0/3 -> GDK063184 (20-05-2013)
  81. Te0/5/0/1 down down CAT_10G : <- BKN-CR-01 0/5/0/1 TO NRM-CR-01 0/6/0/3 -> GDK063180 (25-09-2014)
  82. Te0/6/0/0 down down *** bkn-cr-02 0/6/0/0 to NRM-CR-01 0/1/0/0 CAT-ID GDH773205 ***
  83. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพป. อ่างทอง เขต 1 - วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
  84. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
  85. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ hi-loss เส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - สพป. ชุมพร เขต 2 ด้านรับ เกษตรระนอง 47.0 dB ด้านรับ ชุมพร เขต 2 27.1 dB วงจรไม่สามารถใช้งานได้
  86. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง-มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562
  87. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 - โรงเรียนขุมยวม ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562
  88. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไขไฟฟ้าย้ายแนว ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร-วิทยาลัยชุมชนระนอง ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562
  89. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไขไฟฟ้าย้ายแนว ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562
  90. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562
  91. Te0/3/0/1 down down CAT_10G : TRA-DR-01 0/3/0/1 to CBI-CR-01 0/1/0/1 CAT_ID:3070000037 21-12-2561
  92. Te0/1/0/0 down down CAT_10G : <- nrm-cr-01 0/1/0/0 to bkn-cr-02 0/6/0/0 -> GDH773205 Down : 14:40 น.

  เหตุแจ้งเสียและบำรุงรักษาในระบบอุปกรณ์มีทั้งหมด 14 เคส

  1. กำแพงเพชร // วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร // UPS เสีย
  2. เพชรบูรณ์ // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 // เปลี่ยนการ์ด SCC slot :017
  3. จังหวัดกรุงเทพ // โหนดสำนักงานคณะกรรมกาการอุดมศึกษา // โหนด Down
  4. แพร่//วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่// PM P2 งวด3/2562
  5. อุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ย้ายอุปกรณ์
  6. แพร่//วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่//UPS เสีย
  7. ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แจ้งตรวจสอบ Rectifier
  8. ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา แจ้งตรวจสอบ UPS Galaxy 3000
  9. ชลบุรี โรงเรียนชลบุรีสุขบท ประสานงาน
  10. จังหวัดยโสธร//โหนดวิทยาลัยชุมชนยโสธร//Card FP40 Boot fail
  11. จังหวัดกรุงเทพ // โหนดมหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต //UPS ไม่สำรองไฟ
  12. สตูล//วิทยาลัยการอาชีพละงู//พัดลม ตู้ Rack 15U เสีย
  13. นครสวรรค์/มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์/พบ LogXGXS_RX_SYNC
  14. สงขลา//วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา// พัดลมตู้ Rack 15U เสีย
  15. นครสวรรค์ // มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ // Alarm : FAN_FAIL ตำแหน่ง 029
  16. กรุงเทพ // สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา // PM P1 งวด2-2562


  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 15 - 21 ก.ค. 2562.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 2562.... สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 7 ก.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 66 เส้นทาง.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 8 - 14 ก.ค. 2562.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำวันที่ 8 - 14 มิ.ย. 2562....