โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย และตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย และตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562 korkaite
  korkaite เมื่อ Wednesday, May 8, 2019, 10:10:46
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [154]

  UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562

  เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดมีทั้งหมด 75 เส้นทาง

  1. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง ภูเก็ต - สุราษฎร์ธานี Link CAT
  2. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย(ชื่อใหม่ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี)  เนื่องจากถูกของมีคม
  3. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เนื่องจากรถเกี่ยวสายเคเบิล
  4. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เนื่องจาก สายไฟไหม้
  5. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  เนื่องจาก ระบบไฟฟ้าลัดวงจร
  6. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคระยอง - มหาวิทยาลัยบรูพา เนื่องจากถูกของมีคม
  7. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
  8. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากการไฟฟ้าย้ายแนวเสาไฟฟ้า
  9. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรสาศตร์ บางเขน - นครราชสีมา Link CAT
  10. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Link CAT
  11. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - อุบลราชธานี Link CAT
  12. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - ขอนแก่น Link CAT
  13. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต2 2 UpLink
  14. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  15. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  16. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
  17. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพท.มหาสารคาม เขต 2 - ม.มหาสารคาม
  18. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยคุเมือง- วิทยาลัยการอาชีพสตึก
  19. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สงขลา - นครศรีธรรมราช Link CAT
  20. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี - วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 2 UpLink
  21. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สุพรรณบุรี - นครสวรรค์ Link CAT
  22. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยพะเยา - มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ เนื่องจากถูกของมีคม
  23. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน เนื่องจากไฟไหม้
  24. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว - วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เนื่องจากสัตว์มีเขี้ยวกัดแทะ
  25. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง เชียงราย - พิษณุโลก Link CAT
  26. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - สนง.เขตพื้นที่สกลนคร 2 เนื่องจากถูกของมีคม
  27. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม - วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เนื่องจากระบบไฟฟ้าลัดวงจร
  28. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เนื่องจากรถเกี่ยวสายไฟ
  29. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - สนง.เขตพื้นที่สกลนคร 2   ยกเลิก
  30. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เนื่องจากไฟไหม้
  31. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา - มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
  32. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - สพท. ชุมพร เขต 2 เนื่องจาก รถเกี่ยวสาย
  33. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
  34. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - วิทยาลัยการอาชีพเถิน  เนื่องจากไฟไหม้
  35. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากไฟไหม้
  36. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เนื่องจากรถเกี่ยวสาย
  37. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  เนื่องจากไฟไหม้
  38. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโพทะเล - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1 core ด้านรับ พิจิตร High loss/Crack
  39. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ เนื่องจากระบบไฟฟ้าลัดวงจร
  40. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 - วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ เนื่องจากไฟไหม้
  41. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง เขียงราย - พิษณุโลก Link CAT
  42. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ - วิทยาลัยการอาชีพลอง เนื่องจากไฟไหม้
  43. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี เนื่องจากไฟไหม้
  44. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี - มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว เนื่องจากระบบไฟฟ้าลัดวงจร
  45. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร -วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโพทะเล เนื่องจากรถเกี่ยวสาย
  46. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 - วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ เนื่องจากถูกของมีดคม
  47. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง อยุธยา - พิษณุโลก Link CAT
  48. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้น มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  49. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้น พิษณุโลก - เชียงราย Link CAT
  50. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้น วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
  51. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 - วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ
  52. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
  53. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
  54. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้น มหาวิทยาลัยพะเยา - มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่
  55. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  56. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  57. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้น วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโพทะเล - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  58. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้น โรงเรียนนครบางยางวิทยาคม - สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
  59. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  60. PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
  61. PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - วิทยาลัยการอาชีพขนแดน
  62. PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาลัยเขตชลบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  63. PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
  64. AM ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
  65. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน
  66. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สพท. ขอนแก่น เขต 5
  67. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้น วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู - มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  68. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้น สพท. บึงกาฬ - มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
  69. AM ไฟเบอร์โหนด พิษณุโลก (ม.นเรศวร) ย้ายจุดติดตั้งชั่วคราว
  70. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้น พิษณุโลก - อยุธยา Link CAT
  71. ตรวจพบไฟเบอร์ขาดเส้น พิษณุโลก - เชียงราย Link CAT
  72. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นนทบุรี - สุพรรณบุรี Link CAT
  73. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครสวรรค์ - เชียงใหม่ Link CAT
  74. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - สุราษฎร์ธานี LinkCAT
  75. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต Link

   

  เหตุแจ้งเสียในระบบอุปกรณ์มีทั้งหมด 72 เคส

  1. จังหวัดชุมพร// วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร//PM P1 งวด 2-2562
  2. จังหวัดชุมพร//  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2//PM P1 งวด 2-2562
  3. เพชรบูรณ์//มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์//PM P1 งวดที่ 2/2562
  4. เพชรบูรณ์//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2//PM P1 งวดที่ 2/2562
  5. ขอนแก่น // มหาวิทยาลัยขอนแก่น // PM P1 งวด2-2562
  6. ขอนแก่น // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 // PM P1 งวด2-2562
  7. จันทบุรี//มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี//PM P1 งวดที่ 2/2562
  8. จังหวัดชุมพร// วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร//PM P1 งวด 2-2562
  9. ตราด //วิทยาลัยชุมชนตราด//PM P1 งวดที่ 2/2562
  10. จังหวัดชุมพร// วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร//PM P1 งวด 2-2562
  11. อุดรธานี//วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน //PM P2 งวด2//2562
  12. จังหวัดสุราษฎร์ธานี//มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี//PM P1 งวด2-2562
  13. จังหวัดสุราษฎร์ธานี//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3//PM P1 งวด 2-2562
  14. มหาสารคาม // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 // PM P1 งวด2-2562
  15. มหาสารคาม // มหาวิทยาลัยมหาสารคาม //PM P1 งวด2-2562
  16. เลย//วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย//PM P1 งวดที่ 2/2562
  17. พิษณุโลก//โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม//PM P1 งวดที่ 2/2562
  18. อุดรธานี//วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี// PM P2 งวด2//2562
  19. กรุงเทพมหานคร//วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ//PM PM งวด2//2562
  20. กรุงเทพมหานคร//วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ//PM PM งวด2//2562
  21. อุดรธานี//วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี// PM P2 งวด2//2562 // Ups เสียไม่สำรอง
  22. จันทบุรี //วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว//PM P1 งวดที่ 2/2562
  23. กรุงเทพมหานคร//วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ//PM P2 งวด2//2562
  24. สุรินทร์ // โรงเรียนบ้านระเวียง // Sfp port 6 unknown
  25. อุดรธานี//วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี//PM P2 งวด2//2562
  26. กรุงเทพมหานคร//วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย// PM P2 งวด2//2562
  27. กรุงเทพมหานคร//วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย// PM P2 งวด2//2562
  28. นครสวรรค์//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1//PM P2 งวด2//2562
  29. ระนอง // วิทยาลัยชุมชนระนอง // ตรวจสอบ NMS DWDM พบ Alarm: LSR_WILL_DIE
  30. จังหวัดนครศรีธรรมราช// มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์//PM P1 งวด 2-2562
  31. จังหวัดนครศรีธรรมราช//มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช//PM P1 งวด 2-2562
  32. พิษณุโลก//มหาวิทยาลัยนเรศวร//PM P1 งวดที่ 2/2562
  33. สุโขทัย//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1//PM P1 งวดที่ 2/2562
  34. อุดรธานี // มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี // PM P1 งวด2-2562
  35. สระแก้ว//มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว//PM P1 งวดที่ 2/2562
  36. สระแก้ว//มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว//เปลี่ยน Battery UPS Leonics
  37. อุดรธานี//วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี //PM P2 งวด2//2562
  38. อุดรธานี//วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี //PM P2 งวด2//2562
  39. ตราด//วิทยาลัยชุมชนตราด//Card RP Slot 1 Filed
  40. จังหวัดนครศรีธรรมราช//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 //PM P1 งวด2-2562
  41. จังหวัดพัทลุง//มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง//PM P1 งวด2-2562
  42. อุตรดิตถ์//มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์//PM P1 งวดที่ 2/2562
  43. แพร่//มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพระเกียรติ//PM P1 งวดที่ 2/2562
  44. หนองบัวลำภู // วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู //PM P1 งวด2-2562
  45. สิงห์บุรี //โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม//ตรวจสอบอุปกรณ์
  46. กรุงเทพมหานคร//วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี //PM P2 งวด2//2562
  47. DWDM&Router ตรวจสอบโหนด ปราจีนบุรี down
  48. ปราจีนบุรี //สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2//PM P1 งวดที่ 2/2562
  49. ปราจีนบุรี//มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี//PM P1 ครั้งที่ 2/2562
  50. นครสวรรค์//วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ //PM P2 งวด2//2562
  51. กรุงเทพมหานคร // วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี // PM P2 งวด2//2562
  52. กรุงเทพมหานคร//วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี //PM P2 งวด2//2562
  53. อุดรธานี//วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ //PM P2 งวด2//2562
  54. พระนครศรีอยุธยา//วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา//สำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการย้าย
  55. พระนครศรีอยุธยา//วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา//สำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการย้าย+รอดำเนินการย้าย
  56. จังหวัดแพร่ // มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพ่เฉลิมพระเกียรติ // กล้งวงจรปิดไม่สามารถใช้งานได้
  57. กรุงเทพมหานคร//วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน //PM P2 งวด2//2562
  58. อุดรธานี//วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ //PM พบ Router fan failed+FFR เสียงดัง
  59. ราชบุรี//วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ//Router ใช้งานไม่ได้
  60. กรุงเทพมหานคร//วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม//UPS ไม่สำรองไฟ
  61. เชียงราย//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4//ตรวจสอบ switch
  62. น่าน//มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน//PM P1 งวดที่ 2/2562
  63. จังหวัดสงขลา// วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จ.สงขลา//PM P1 งวด 2-2562
  64. เลย // มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย // PM P1 งวด2-2562
  65. จังหวัดสงขลา// มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา//PM P1 งวด 2-2562
  66. พระนครศรีอยุธยา//มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา//PM P1 งวดที่ 2/2562
  67. อ่างทอง//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง//PM P1 งวดที่ 2/2562
  68. พิจิตร // วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โพทะเล // Alarm : LSR_WILL_DIE
  69. จังหวัดสงขลา// วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จ.สงขลา//PM P1 งวด 2-2562
  70. อุดรธานี//วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี //PM P2 งวด2//2562
  71. นครสวรรค์ // มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ // รับแจ้งดำเนินการเพิ่ม GNE DWDM
  72. พิษณุโลก // มหาวิทยาลัยนเรศวร // รับแจ้งดำเนินการย้ายอุปกรณ์ไปยังจุดติดตั้งชั่วคราว


  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสียเส้นทางที่ไฟเบอร์ขาด และแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดมีทั้งหมด 47....      ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง.... เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 62 เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดในวันที่.... เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 22 - 28 เมษายน 2562.... เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 15 - 21 เมษายน 2562....