โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • การประชุมวิศวกรรมอินเทอร์เน็ตแห่งเอเชีย Asian Internet Engineering Conference (AINTEC ครั้งที่ 15)
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา
  sirirat
  sirirat เมื่อ Thursday, August 1, 2019, 16:49:43
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [211]

        สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ รับฟังแลกเปลี่ยนความรู้ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัยในระดับนานาชาติ  ในการประชุมวิศวกรรมอินเทอร์เน็ตแห่งเอเชีย Asian Internet Engineering Conference หรือ AINTEC ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ อันดามัน คาเนเซีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://interlab.ait.ac.th/aintec2019/ 

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  IntERLab กำหนดการจัดงาน ASIAN INTERNET ENGINEERING CONFERENCE (AINTEC) 2012 ระหว่างวันที่ 14 -16 พฤศจิกายน 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่นี่ค่ะ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.... The 1st Technology Innovation Management and Engineering Science international conference (TIMES-iCON2016) ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559  ณ....    เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 สานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง....           ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองของความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของประเทศไทย....