โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • รียนสมาชิกเครือข่าย เนื่องด้วย ในวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
  korkaite
  korkaite เมื่อ Friday, July 5, 2019, 16:15:12
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [217]

  เรียนสมาชิกเครือข่าย
  เนื่องด้วย ในวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทำให้อาคาร 19 สำนักวิทยาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกตัดระบบไฟฟ้าด้วย มีผลกระทบต่อการให้บริการเครือข่ายกับสมาชิกเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้แก่
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
  3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช
  4. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
  5. วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
  6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
  7. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
  8. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
  9. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  10. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
  11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
  ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-232-4000 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียนสมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่านเนื่องด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา มีแผนการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย ณ โหนดนครราชสีมา.... เรียนสมาชิก UniNet                 ด้วยสำนักงานฯ.... เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน เนื่องด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของ Thailis ทั้งหมด.... เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNetสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก โหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ.... เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก โหนดพญาไท (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)....