โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • รียนสมาชิกเครือข่าย เนื่องด้วย ในวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
  korkaite
  korkaite เมื่อ Friday, July 5, 2019, 16:15:12
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [175]

  เรียนสมาชิกเครือข่าย
  เนื่องด้วย ในวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทำให้อาคาร 19 สำนักวิทยาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกตัดระบบไฟฟ้าด้วย มีผลกระทบต่อการให้บริการเครือข่ายกับสมาชิกเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้แก่
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
  3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช
  4. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
  5. วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
  6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
  7. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
  8. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
  9. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  10. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
  11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
  ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-232-4000 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียนสมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่านเนื่องด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา มีแผนการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย ณ โหนดนครราชสีมา.... เรียนสมาชิก UniNet                 ด้วยสำนักงานฯ.... เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน เนื่องด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของ Thailis ทั้งหมด....           ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา.... เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน เส้นทางการซ่อมแซม สื่อสัญญาณแกนหลัก ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง - วิทยาลัยการอาชีพเถิน....