โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • รียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอ สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์วันที่ 19 - 25 ส.ค. 2562
  รียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอ สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์วันที่ 19 - 25 ส.ค. 2562 korkaite
  korkaite เมื่อ Tuesday, August 27, 2019, 16:10:24
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [211]
  สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำวันที่ 19 -  25 ส.ค. 2562
  เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 68 เส้นทาง
  1. เชียงใหม่ // วิทยาลัยการอาชีพฝาง // ตรวจสอบพบ Link Down
  2. สุรินทร์ // วิทยาลัยการอาชีพสังขะ // ตรวจสอบพบ Link Down
  3. อุบลราชธานี // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร // ตรวจสอบพบ Link Down
  4. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  5. แจ้งตรวจสอบ loss เคเบิล ทั้ง 2 uplink #1 เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท (RX=-22dBm) - วิทยาลัยการอาชีพหันคา (RX=-26.4dBm) #2 เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท (RX=-27dBm) - วิทยาลัยการอาชีพหันคา (RX=-28.8dBm)
  6. แจ้งตรวจสอบ loss เคเบิล ทั้ง 2 uplink #1 เส้นทาง สพป.ลำปาง เขต (RX=-28.8dBm) - สพป.ลำปาง เขต 3 (RX=-27.2dBm) #2 เส้นทาง สพป.ลำปางเขต 1(RX=-28.8dBm) - สพป.ลำปาง เขต 3 (RX=-25.8dBm)
  7. แจ้งตรวจสอบ loss เคเบิล ทั้ง 2 uplink #1 เส้นทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(RX=-25dBm) - วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง (RX=-25.1dBm) #2 เส้นทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (RX=-27dBm) - วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง (RX=-25.5dBm)
  8. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Hi Loss เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน (RX=-24dBm)- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 (RX=-25.1--dBm) รบกวนกดให้ต่ำกว่า 20 ค่ะ ทั้ง TXRX
  9. รบกวนตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน - วิทยาลัยการอาชีพปัว ทั้ง 2 uplink
  10. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ (RX=-22dBm)- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง (RX=-27.4dBm) เฉพาะ uplink ที่ 3 นะคะ ส่วน uplink ที่ 1,2 โอเคแล้ว
  11. รบกวนตรวจสอบเคเบิล Uplink 2 เส้นทาง วกท.ลพบุรี (Rx=-27.0) - วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง (RX=-40dBm) ปลายทางรับ power จากต้นทางไม่ได้ตน
  12. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  13. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  14. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  15. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - สพท. ชุมพร เขต 2
  16. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, วิทยาเขตกาฬสินธุ์
  17. สระแก้ว // วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว // ตรวจสอบพบ Link Down UpLink ที่ 2 Down ฝั่งมหาลัยบรูพา สระแก้ว Down
  18. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพป. ชุมพร เขต 2 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
  19. นครศรีธรรมราช // วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร // ตรวจสอบพบ Link Down
  20. แม่ฮ่องสอน // วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง // ตรวจสอบพบ Link Down
  21. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4(SW) - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3(SW) 2 UpLink **ตรวจสอบพบ SW 3750 Port 1 ติด Port 3 ไม่ติด Link Down เปิดปิดอุปกรณ์ใหม่ ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ
  22. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  23. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - สพป. ลพบุรี เขต 2
  24. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  25. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  26. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง อุดรธานี - เลย  Link CAT
  27. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร - วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล (SW)
  28. ตรวจสอบระบบ NMS DWDM พบ ไฟเบอร์ขาด เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
  29. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ - มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
  30. ลพบุรี // วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล // ตรวจสอบพบ Link Down
  31. สุพรรณบุรี // วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง // ตรวจสอบพบ Link Down
  32. ยะลา // วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา // ตรวจสอบพบ Link Down
  33. อุบลราชธานี // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 // ตรวจสอบพบ Link Down อ้างถึง TICKET FIBER#NT-Fiber-2019-08-0231 เปิด เคสย่อย
  34. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนปายวิทยา ขาดครับ
  35. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน - สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา Link TOT
  36. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา - วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา(SW)
  37. ขอนแก่น // วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น // ตรวจสอบพบ Link Down
  38. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน - วิทยาลัยการอาชีพปัว(SW) 2 UpLink
  39. กาฬสินธุ์ // วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  40. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
  41. นครปฐม // วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม // ตรวจสอบพบ Link Down
  42. นครสวรรค์ // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ // ตรวจสอบพบ Link Down
  43. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพพล ต่อนครราชสีมา (SW) - วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง (SW)
  44. รบกวนตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง สพป.นครราชสีมา เขต 6 - สพป.ขอนแก่น เขต 3 Uplink 1,2 Down ทั้งต้นทางและปลายทาง ส่วน uplink 3 Highloss
  45. รบกวนตรวจสอบเคเบิล Uplink 3 เส้นทาง สพป.นครราชสีมา เขต 6 - วิทยาลัยการอาชีพพิมาย ดาวน์ทั้งต้นทางและปลายทาง #ดาวน์ไป1uplinkจากทั้งหมด3uplink
  46. รบกวนตรวจสอบเคเบิล uplink 2 เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
  47. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
  48. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร(SW) 2 UpLink
  49. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี - มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
  50. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว - วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
  51. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว - มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
  52. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - วิทยาลัยชุมชนตราด
  53. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - วิทยาลัยเทคนิคระยอง
  54. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง พิษณุโลก - ขอนแก่น Link CAT
  55. ลำปาง // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ // ตรวจสอบพบ Link Down
  56. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ - โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์(SW) 3 UpLink
  57. เพชรบูรณ์ // วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  58. สุพรรณบุรี // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  59. นครสวรรค์ // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า // ตรวจสอบพบ Link Down
  60. พะเยา // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา // ตรวจสอบพบ Link Down
  61. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ขาด
  62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตสุพรรณบุรี - วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ขาด
  63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 - มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ขาด
  64. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร - มหาวิทยาลัยนเรศวร ขาดครับ
  65. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน -โรงเรียนปายวิทยา ขาดครับ
  66. อ้างอิง NT-Fiber-2019-08-0272 ตรวจสอบระบบ NMS DWDM ไฟเบอร์ขาด เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  67. ตรวจสอบพบสายไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน - นครราชสีมา Link CAT
  68. ตรวจสอบพบสายไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - นครสวรรค์ Link CAT
   
   
   
  เหตุแจ้งเสียและบำรุงรักษาในระบบอุปกรณ์มีทั้งหมด 48 เคส
  1. จังหวัดเพชรบุรี// มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี//PM P1 งวด 4-2562
  2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ // มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล //PM P1 งวด 4-2562
  3. ชัยนาท//วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท//PM P1 งวดที่ 4/2562
  4. อุทัยธานี//วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี//PM P1 งวดที่ 4/2562
  5. พะเยา // วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ // PM P2 งวด4//2562
  6. สารคาม//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2//PM P1 4/2562
  7. สระแก้ว // วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว // ตรวจสอบอุปกรณ์
  8. ขอนแก่น//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2//PM P1 4/2562
  9. พะเยา // วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ // UPS เสีย
  10. นครสวรรค์//มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์//PM P1 งวดที่ 4/2562
  11. พิจิตร//วิทยาลัยชุมชนพิจิตร//PM P1 งวดที่ 4/2562
  12. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์//วิทยาลัยเทคนิคประจวบ//PM P1 งวด 4-2562
  13. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์//วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน//PM P1 งวด 4-2562
  14. อุบลราชธานี // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร // ตรวจสอบอุปกรณ์
  15. มหาสารคาม//มหาวิทยาลัยมหาสารคาม//PM P1/2562
  16. มหาสารคาม//มหาวิทยาลัยมหาสารคาม//UPS 10Kva ไม่สำรองไฟฟ้า
  17. นครศรีธรรมราช // มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ใสใหญ่) //PM P2 งวด4//2562
  18. แพร่//วิทยาลัยเทคนิคแพร่//รางปลั๊กไฟ เสีย
  19. จังหวัดชุมพร// วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร//PM P1 งวด 4-2562
  20. จังหวัดชุมพร//  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2//PM P1 งวด 4-2562
  21. เพชรบูรณ์//มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์//PM P1 งวดที่ 4/2562 
  22. อุบลราชธานี//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4//ตรวจสอบอุปกรณ์ SW3750
  23. หนองบัวลำภู//วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง//PM P2 4/2562
  24. จังหวัดสุราษฎร์ธานี//มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี//PM P1 งวด 4-2562
  25. จังหวัดสุราษฎร์ธานี//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3//PM P1 งวด 4-2562
  26. เลย//วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย//PM P1 งวดที่ 4/2562
  27. พิษณุโลก//โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม //PM P1 งวดที่ 4/2562
  28. เลย//มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย//PM P1 4/2562
  29. กรุงเทพสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาCisco ASA5580
  30. สระแก้ว//มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว//ตรวจสอบอุปกรณ์
  31. หนองคาย//มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย//PM P1 4/2562
  32. อุตรดิตถ์ // วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ // UPS เสียไม่สำรองไฟ
  33. อุตรดิตถ์ // วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ // UPS เสียไม่สำรองไฟ
  34. จังหวัดนครศรีธรรมราช// มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์//PM P1 งวด 4-2562
  35. จังหวัดนครศรีธรรมราช//มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช//PM P1 งวด 4-2562
  36. พิษณุโลก//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1//PM P2 งวด 4/2562
  37. พิษณุโลก//วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก PM P2 งวด4/2562
  38. บึงกาฬ//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ//PM P1 4/2562
  39. พิษณุโลก//มหาวิทยาลัยนเรศวร //PM P1 งวดที่ 4/2562
  40. กรุงเทพมหานคร // วิทยาลัยพณิชยการบางนา // Ups เสีย
  41. พะเยา // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 //PM P2 งวด4//2562
  42. นครพนม//วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง//PM P1 4/2562
  43. นครพนม//วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง//PM P1 4/2562
   


  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอ สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์วันที่ 12 ส.ค. – 18 ส.ค. 2562.... สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 7 ก.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 66 เส้นทาง.... สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 32 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... UniNet เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ....           ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา....