โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet ร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดอบรมเรื่อง Campus Network Design and Implement
  UniNet ร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดอบรมเรื่อง Campus Network Design and Implement korkaite
  korkaite เมื่อ Thursday, January 31, 2019, 16:02:03
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [175]

  UniNet ร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดอบรมเรื่องการบริหารจัดการ ออกแบบ และติดตั้งการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดในการจัดงาน คือ “มุ่งสู่การศึกษาอัจฉริยะเพื่อเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (Towards Smart Education for Smart City and Sustainable Local Development) ภายใต้งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนการศึกษา” ครั้งที่ 38 (WUNCA 38 th)  ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เสรี ชิโนดม ที่ปรึกษาโครงการอบรมฯ และทีมวิทยาการ อาจารย์พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ นายนัฐพล  เจริญศรี  จากมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง นายเจตนันต์ เจือจันทร์  จากมหาวิทยาลัยบูรพา , นายจยุตย์  พูลเพิ่ม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายวณัช พาดี  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายนพฤทธิ์  จันกลิ่น  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นพลังผลักดันให้เกิดประโยชน์และความเข้มแข็งในการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามากยิ่งขึ้น

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet....                เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet).... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet  ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อจัดทำ Video Conference ในการดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการ.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 14 ประจำเดือนสิงหาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ....                สำหรับเดือนมิถุนายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย UniNet....