โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำวันที่ 8 - 14 มิ.ย. 2562
  korkaite
  korkaite เมื่อ Tuesday, June 18, 2019, 15:05:22
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [219]

  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำวันที่ 8 - 14 มิ.ย. 2562

  เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 133 เส้นทาง

  1. แจ้งดำเนินการตามแผน Proactive แก้ไขไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 สาเหตุ สัตว์มีเขี้ยวกัดแทะ
  2. แจ้งดำเนินการตามแผน Proactive แก้ไขไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี - วิทยาลัยชุมชนพังงา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 สาเหตุ การไฟฟ้าย้ายแนว
  3. เส้นทางที่ขาด พิษณุโลก - ขอนแก่น Link CAT
  4. แจ้งดำเนินการ PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยา - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. ราชบุรี // วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ // ตรวจสอบพบ Link Down
  6. ชุมพร // วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ // ตรวจสอบพบ Link Down
  7. สระบุรี // วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  8. ชลบุรี // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  9. สิงห์บุรี // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  10. ชลบุรี // วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ // ตรวจสอบพบ Link Down
  11. เพชรบูรณ์ // วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ // ตรวจสอบพบ Link Down
  12. แจ้งดำเนินการตามแผน Proactive แก้ไขไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว - วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 สาเหตุ สัตว์มีเขี้ยวกัดแทะ
  13. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สนง.พื้นที่ขอนแก่นเขต 5
  14. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สนง.พื้นที่ขอนแก่นเขต 5 - มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
  15. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - สนง.เขตพื้นที่นครราชสีมา 6
  16. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยศิลปกรวิทยาลัยเขตนครปฐม
  17. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง -วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า(SW)
  18. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
  19. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน - วิทยาลัยการอาชีพปัว (SW) ***ประสานงานติดต่อ ครูเกรียงไกร : 083-319-7289 แจ้งว่า sw 3750 Port 1 ติด Port 3 ไม่ติด **
  20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Link CAT
  21. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  22. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร- วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล (SW)
  23. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี **อ.อารยะ : 087-696-8072 แจ้งว่าไฟฟ้าไม่ดับ อุปกรณ์ปกติ **
  24. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี (SW)
  25. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง โรงเรียนควนเนียงวิทยา (SW) - วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (SW)
  26. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง สพท.พิจิตร เขต 2 - วชช.พิจิตร ใช้งานได้ 2 จาก 3 uplink
  27. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพท. พิจิตร เขต 2 - มน. 3 uplink ใช้งานไม่ได้
  28. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - สนง.เขตพื้นที่สกลนคร 2
  29. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี - วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
  30. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพป. อ่างทอง เขต 1 - วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
  31. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต4 (SW) ***อ.มนตรี 091-0560676 แจ้งว่า SW.3750 port 1ไม่ติด ***
  32. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง เชียงใหม่ - นครสวรรค์ Link CAT
  33. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี - วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง 2 UpLink
  34. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - วิทยาลัยการอาชีพพิชัย (SW) 2 UpLink
  35. เคสย่อยอ้างอิง NT-Fiber-2019-06-0116 ตรวจสอบพบลิ้งดาวน์ เส้นทาง มทร.ล้านนา น่าน - วิทยาลัยการอาชีพปัว 2 uplink
  36. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาเขตหนองคาย **ผู้แจ้ง อ.เอกพล : 061-1469964 **
  37. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคระยอง - วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (SW) 3 UpLink
  38. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคชุมพร แห่งที่ 2 - เชื่อมต่อระหว่างเส้นทางวกอ.บางสะพาน - วอศ.ชุมพร Protection
  39. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 - เชื่อมต่อระหว่างเส้นทาง(มรภ.สุราษฎร์ธานี - ม.วลัยลักษณ์)
  40. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก - เชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยชุมชนพังงา-วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
  41. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ - เชื่อมต่อจากเส้นวท.กระบี่-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
  42. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม - เชื่อมต่อจากเส้นวท.กระบี่-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตตรัง
  43. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ - เชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยเทคนิคกระบี่-วิทยาลัยชุมชนพังงา
  44. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้, วิทยาเขตชุมพร - เชื่อมต่อจากเส้นสนง.เขต 2 ชุมพร (หลังสวน) - มรภ.สุราษฎ์ธานี
  45. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 (SW)
  46. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี - เชื่อมต่อจากเส้นทาง / วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  47. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี - เชื่อมต่อจากเส้นทาง / วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  48. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี - เชื่อมต่อจากเส้นทาง / มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - วิทยาลัยเทคนิคระยอง
  49. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม - เชื่อมต่อจากเส้นทาง / มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - วิทยาลัยเทคนิคระยอง
  50. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ - วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย (SW)
  51. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี - วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
  52. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางสนง.เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 - วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
  53. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางสนง.เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 - วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
  54. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท - วิทยาลัยการอาชีพหันคา (SW)
  55. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง - มรภ.บุรีรัมย์ ขาด
  56. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร - เชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร - สนง.เขต 2 ชุมพร (หลังสวน)
  57. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (SW)
  58. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง(SW) 2 Uplink
  59. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ - เชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยการอาชีวศึกษาชุมพร - สนง.เขต 2 ชุมพร (หลังสวน)
  60. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน - เชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยการอาชีวศึกษาชุมพร - สนง.เขต 2 ชุมพร (หลังสวน)
  61. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร - เชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยเทคนิคชุมพร-วิทยาลัยชุมชนระนอง
  62. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ - เชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยเทคนิคชุมพร-วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
  63. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางสถาบันลาดกระบัง วข.สารสนเทศชุมพร - เชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์-วท.ชุมพร
  64. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง - จุดเชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยเทคนิคกระบี่-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตตรัง
  65. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยพะเยา - มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่
  66. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตสุพรรณบุรี - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี (SW)
  67. อ้างถึง NT-Fiber-2019-06-0124 ไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพท. พิจิตร เขต 2 - มน. 3 uplink ใช้งานไม่ได้
  68. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพท. บึงกาฬ - มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
  69. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  70. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยบูรพา
  71. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  72. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยบูรพา
  73. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา - วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
  74. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี
  75. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา - สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
  76. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม - สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
  77. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Link CAT
  78. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม - เชื่อมต่อระหว่างเส้นทาง (ม.ขอนแก่น - มรภ.กาฬสินธุ์)
  79. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - มหาวิทยาลัยรภ.กาฬสินธุ์
  80. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - มหาวิทยาลัยรภ.กาฬสินธุ์
  81. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ - วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
  82. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี - สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
  83. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น - เชื่อมต่อจากเส้นทาง สพท.นครราชสีมา เขต6 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  84. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, วิทยาเขตขอนแก่น - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - มหาวิทยาลัยรภ.กาฬสินธุ์
  85. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, วิทยาเขตกาฬสินธุ์ - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยรภ.กาฬสินธุ์ - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  86. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยการอาชีพกันตัง - จุดเชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยเทคนิคกระบี่-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตตรัง
  87. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง - วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
  88. สมุทรปราการ // วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ // ตรวจสอบพบ Link Down
  89. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
  90. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
  91. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพป. อ่างทอง เขต 1 - วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
  92. ชุมพร // วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ // ตรวจสอบพบ Link Down
  93. กาฬสินธุ์ // วิทยาลัยเทคนิคเขาวง // ตรวจสอบพบ Link Down
  94. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(อ.ขนอม) - เชื่อมต่อจากเส้นมรถ.สุราษฎ์ธานี-ม.วลัยลักษณ์
  95. หนองคาย // วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย // ตรวจสอบพบ Link Down
  96. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช - เชื่อมต่อจากเส้น ม.วลัยลักษณ์-มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
  97. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
  98. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยชุมชนยโสธร - มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  99. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ใสใหญ่) - เชื่อมต่อจากเส้นม.วลัยลักษณ์-ม.ทักษิณวิทยาเขตพัทลุง

  100. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  101. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง ไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - สพท. นครราชสีมา เขต 6

  102. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช - เชื่อมต่อจากเส้นม.ลัยวลัยลักษณ์-มหาวิทยาลัยทักษิณ, วิทยาเขตพัทลุง

  103. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยบูรพา

  104. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพา - วิทยาลัยเทคนิคระยอง

  105. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพา - วิทยาลัยเทคนิคระยอง

  106. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง เชียงใหม่ - นครสวรรค์ Link CAT

  107. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดชลบุรี - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพา - วิทยาลัยเทคนิคระยอง

  108. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพา - วิทยาลัยเทคนิคระยอง

  109. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพา - วิทยาลัยเทคนิคระยอง

  110. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพา - วิทยาลัยเทคนิคระยอง

  111. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Hi Loss เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต1

  112. สุพรรณบุรี // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down

  113. พิษณุโลก // วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก // ตรวจสอบพบ Link Down

  114. มุกดาหาร // วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร // ตรวจสอบพบ Link Down

  115. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง อยุธยา - พิษณุโลก Link CAT

  116. มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนบางยางวิทยา ขาด

  117. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว - วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ขาด

  118. แจ้งดำเนินการ Proactive ไฟเบอร์เส้นทาง โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562

  119. แจ้งดำเนินการ Proactive ไฟเบอร์เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูน เขต 1 - วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562

  120. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ - วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โพทะเล ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562

  121. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ - วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562

  122. แจ้งดำเนินการ Proactive ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี - มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562

  123. แจ้งดำเนินการ Proactive ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ - เชื่อมต่อเส้นทาง มรภ.รำไพพรรณี - วิทยาลัยชุมชนตราด ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562

  124. แจ้งดำเนินการ Proactive ไฟเบอร์เส้นทาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 - วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562

  125. แจ้งดำเนินการ Proactive ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร - วิทยาลัยชุมชนระนอง ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562

  126. แจ้งดำเนินการ Proactive ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562

  127. แจ้งดำเนินการ Proactive ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562

  128. แจ้งดำเนินการ Proactive ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง - วิทยาลัยชุมชนสตูล ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562

  129. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางโรงเรียนพังโคนวิทยาคม - เชื่อมต่อระหว่างเส้นทาง (สพท.สกลนคร เขต 2 - สพท. สกลนคร เขต 3)

  130. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางโรงเรียนบ้านคำตากล้า - เชื่อมต่อ โรงเรียนพรเจริญวิทยา

  131. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางโรงเรียนบ้านกุดเรือคำ - เชื่อมต่อ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

  132. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ - เชื่อมต่อ วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ

  133. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางโรงเรียนพรเจริญวิทยา - เชื่อมต่อ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

   

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 15 - 21 ก.ค. 2562.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 2562.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่22 - 28 ก.ค. 2562.... สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 7 ก.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 66 เส้นทาง.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 8 - 14 ก.ค. 2562....