โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet เข้าร่วมประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย APAN (Asia Pacific Advenced Network) ครั้งที่ 48 ณ เมือง พูตราจายา (Putrajaya) ประเทศมาเลเซีย
  UniNet เข้าร่วมประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย APAN (Asia Pacific Advenced Network) ครั้งที่ 48 ณ เมือง พูตราจายา (Putrajaya) ประเทศมาเลเซีย korkaite
  korkaite เมื่อ Wednesday, August 14, 2019, 14:35:14
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [211]

  มื่อวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562  ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกรทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วย รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมการประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย APAN (Asia Pacific Advenced Network) ครั้งที่ 48 ณ อาคาร UPM White House มหาวิทยาลัยพูตรามาเลเซีย (Universiti Putra Malaysia : UPM) เมืองพูตราจายา (Putrajaya) ประเทศมาเลเซีย โดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

  การประชุม APAN เป็นการประชุมระดับนานาชาติ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบฯ เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติ IoT Smart Farming และ Big Data/AI in Agriculture การประชุมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแพทย์ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน ซึ่งนอกจากการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ที่จะได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ รวมทั้ง การประชุมของสมาชิก Working Groups เพื่อรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกเพื่อทำการศึกษา วิจัย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสนับสนุนการศึกษา และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และนำความรู้ที่ได้รับปรับปรุงระบบเครือข่ายของหน่วยงาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 31 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... หลายท่านที่ได้รู้จักเครือข่าย UniNet เป็นอย่างดีแล้ว ส่วนมากคงได้รู้จักหรือเคยได้ยินถึง เครือข่าย Asia-Pacific Advanced Network  หรือ APAN.... UniNet เข้าร่วมอบรม Asia Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 47 ณ แทจ็อน ประเทศเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนายธีรวัฒน์  ก่อบุญ.... สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 26 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... เมื่อวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2656  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  ได้ดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง....