โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 8 - 14 ก.ค. 2562
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 8 - 14 ก.ค. 2562 korkaite
  korkaite เมื่อ Friday, July 19, 2019, 13:45:46
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [217]

  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 8 - 14 ก.ค. 2562

  เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 97 เส้นทาง

  1. นครราชสีมา // วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง // ตรวจสอบพบ Link Down
  2. เพชรบูรณ์ // วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  3. ราชบุรี // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  4. อุบลราชธานี // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี // ตรวจสอบพบ Link Down
  5. ปทุมธานี // วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี // ตรวจสอบพบ Link Down
  6. นครศรีธรรมราช // วิทยาลัยเทคนิคสิชล // ตรวจสอบพบ Link Down
  7. นครสวรรค์ // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า // ตรวจสอบพบ Link Down
  8. ราชบุรี // วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2 // ตรวจสอบพบ Link Down
  9. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ -สพท. ชัยภูมิ เขต 2 - สพท. ขอนแก่น เขต 5
  10. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง - วิทยาลัยชุมชนสตูล
  11. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ (SW)
  12. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562
  13. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง โรงเรียนปายวิทยา - วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562
  14. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - วิทยาลัยการอาชีพเถิน ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562
  15. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย(SW)
  16. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562
  17. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - สุราษฎร์ธานี Link CAT
  18. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข ไฟฟ้าย้ายแนว ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน - วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (Protection) ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562
  19. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง - วิทยาลัยชุมชนสตูล ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562
  20. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Link CAT
  21. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
  22. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562
  23. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง เชียงราย - พิษณุโลก Link CAT
  24. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - อุบลราชธานี Link CAT
  25. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยนครพนม - วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
  26. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
  27. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
  28. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนปายวิทยา
  29. แม่ฮ่องสอน // วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน // ตรวจสอบพบ Link Down
  30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ขาดครับ
  31. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  32. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Hi-Loss เส้นทาง โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม - วิทยาลัยการอาชีพนครไทย(SW) 2 UpLink UpLink 1 power: -26 dBm UpLink 2 power: -30 dBm
  33. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทางสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 - สพป.ขอนแก่น เขต 5
  34. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
  35. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  36. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี - มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ขาด
  37. ฉะเชิงเทรา // วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา // ตรวจสอบพบ Link Down
  38. ร้อยเอ็ด // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด // ตรวจสอบพบ Link Down
  39. สมุทรสาคร // วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร // ตรวจสอบพบ Link Down
  40. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิลขาด เส้นทาง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี - สุราษฎร์ธานี Link CAT
  41. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ไป วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ขาด
  42. CAT_10G : <- AYA_1 TO BKN Down
  43. ออก Ticket ย่อย อ้างอิง NT-Fiber-2019-07-0063 เนื่องจาก uplink ที่ 2 ยังไม่สามารถใช้งานได้ เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
  44. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพท. บึงกาฬ - มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
  45. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพป. อ่างทอง เขต 1 - วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
  46. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  47. กาญจนบุรี // วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  48. ชัยภูมิ // วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ // ตรวจสอบพบ Link Down
  49. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
  50. ลำปาง // วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา // ตรวจสอบพบ Link Down
  51. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  52. CAT_10G : <- NRM- TO UBI Down
  53. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (SW) 3 Uplink
  54. นครราชสีมา // วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา // ตรวจสอบพบ Link Down
  55. CAT_10G : <- NRM -TO BKN
  56. สงขลา // วิทยาลัยเทคนิคจะนะ // ตรวจสอบพบ Link Down
  57. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 2 UpLink
  58. CAT_10G : <- AYA_1TO PNL Down
  59. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพพล(SW) - วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง(SW)
  60. นครสวรรค์ // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า // ตรวจสอบพบ Link Down
  61. ยะลา // วิทยาลัยการอาชีพเบตง // ตรวจสอบพบ Link Down
  62. สงขลา // วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ // ตรวจสอบพบ Link Down
  63. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิลขาด เส้นทาง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี - สุราษฎร์ธานี Link CAT
  64. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิลขาด เส้นทาง นครราชสีมา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Link CAT
  65. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 UpLink
  66. ticket เคสย่อย อ้างอิงเคส NT-Fiber-2019-07-0118 แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพพล(SW) - วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง(SW)
  67. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  68. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพท. บึงกาฬ - มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
  69. ศรีสะเกษ // วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ // ตรวจสอบพบ Link Down
  70. ศรีสะเกษ // วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ // ตรวจสอบพบ Link Down
  71. ชัยนาท // วิทยาลัยการอาชีพหันคา // ตรวจสอบพบ Link Down
  72. อุดรธานี // วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี // ตรวจสอบพบ Link Down
  73. กรุงเทพมหานคร // วิทยาลัยพณิชยการบางนา // ตรวจสอบพบ Link Down
  74. นครศรีธรรมราช// วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช // ตรวจสอบพบ Link Down
  75. อุบลราชธานี // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี // ตรวจสอบพบ Link Down
  76. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิลขาด เส้นทาง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี - สุราษฎร์ธานี Link CAT
  77. ขอนแก่น // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง // ตรวจสอบพบ Link Down อ้างถึง TICKET FIBER#NT-Fiber-2019-07-0125 TICKET FIBER#NT-Fiber-2019-07-0118 เปิดย่อย
  78. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิลขาด เส้นทาง บุรีรัมย์ - สระแก้ว Link CAT
  79. Ticket ย่อย อ้างอิงเคส NT-Fiber-2019-07-0124 แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 UpLink
  80. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  81. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ -สพท. ชัยภูมิ เขต 2 - สพท. ขอนแก่น เขต 5
  82. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิลขาด เส้นทาง สงขลา - นครศรีธรรมราช Link CAT
  83. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี - วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
  84. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ไฟเบอร์ขาดเส้นทาง โรงเรียนนครบางยางวิทยาคม - สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
  85. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา - มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม (4 Core)
  86. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
  87. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง รร.ขุนยวมวิทยา - สพท. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562
  88. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง สพป. ลพบุรี เขต 2 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562
  89. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา (4 Core) ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562
  90. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี -วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562
  91. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยเขตบางเขน - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตรังสิต ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562
  92. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตวังน้อย - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตรังสิต ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562
  93. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562
  94. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน - นครราชสีมา Lnik CAT
  95. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง พิษณุโลก - ขอนแก่น Link CAT
  96. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ขาดครับ
  97. หาวิทยาลัยบูรพาวิทยาลัยเขตชลบุรี - วิทยาลัยเทคนิคระยอง ขาดครับ

  เหตุแจ้งเสียและบำรุงรักษาในระบบอุปกรณ์มีทั้งหมด 66 เคส

  1.     เชียงใหม่//มหาวิทยาลัยเชียงใหม่//PM P1 งวดที่ 3/2562

  2.     เชียงใหม่//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 //PM P1 งวดที่ 3/2562

  3.     จังหวัดตรัง//มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง//PM P1 งวด 3-2562

  4.     จังหวัดกระบี่// วิทยาลัยเทคนิคกระบี่//PM P1 งวด 3-2562

  5.     สุราษฎร์ธานี//มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี//PM P2 งวด3//2562

  6.     มุกดาหาร // วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร // PM P1 งวด 3-2562

  7.     กรุงเทพมหานคร//วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ //PM P2 งวด3//2562

  8.     สงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา แจ้งเปลี่ยน module

  9.     กำแพงเพชร// วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร //PM P2 งวด3//2562

  10.   กรุงเทพมหานคร//วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา//PM P2 งวด3//2562

  11.   กรุงเทพมหานคร//วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา//UPS เสีย

  12.   กรุงเทพมหานคร//วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร //PM P2 งวด3//2562

  13.   ตาก//วิทยาลัยเทคนิคตาก //PM P2 งวด3//2562

  14.   กรุงเทพมหานคร//วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร// UPS เสีย

  15.   สุโขทัย//วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย//Router เสีย

  16.   Link CAT ตราด//วิทยาลัยชุมชนตราด//TRA-DR-01 0/3/0/1 to CBI-CR-01 0/1/0/1 CAT_ID:3070000037 Down

  17.   จังหวัดพังงา//วิทยาลัยชุมชนพังงา//PM P1 งวด 3-2562

  18.   เชียงใหม่//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 //PM P1 งวดที่ 3/2562

  19.   แม่ฮ่องสอน//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 //PM P1 งวดที่ 3/2562

  20.   กรุงเทพมหานคร//สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง//ขอย้ายจุดติดตั้งและส่งคืนอุปกรณ์

  21.   กาฬสินธุ์ // มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ // PM P1 งวด 3-2562

  22.   ร้อยเอ็ด // มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด // PM P1 งวด 3-2562

  23.   จังหวัดพังงา//วิทยาลัยชุมชนพังงา//PM P1 งวด 3-2562

  24.   สุโขทัย//วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย//PM P2 งวด3//2562

  25.   แม่ฮ่องสอน //วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน //PM P1 งวดที่ 3/2562

  26.   แม่ฮ่องสอน //โรงเรียนปายวิทยาคาร //PM P1 งวดที่ 3/2562

  27.   จังหวัดภูเก็ต//มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต//PM P1 งวด 3-2562

  28.   จังหวัดพังงา// วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง//PM P1 งวด 3-2562

  29.   นครศรีธรรมราช//มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช//พบ Log Temperature low alarm

  30.   กรุงเทพมหานคร//มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) //PM P2 งวด3//2562

  31.   ชลบุรี//วิทยาลัยการอาชีพพานทอง (เปลี่ยชื่อเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์)//PM P2 งวด3//2562

  32.   กรุงเทพมหานคร//วิทยาลัยเทคนิคดุสิต //PM P2 งวด3//2562

  33.   เชียงราย//วิทยาลัยการอาชีพเทิง//PM P2 งวด3//2562

  34.   ชลบุรี//วิทยาลัยการอาชีพพานทอง//UPS เสีย

  35.   นราธิวาส//วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส //PM P2 งวด3//2562

  36.   กรุงเทพมหานคร//วิทยาลัยเทคนิคดุสิต// UPS เสีย

  37.   ชลบุรี// โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ //PM P3 งวด3//2562

  38.   ยโสธร//วิทยาลัยชุมชนยโสธร//PM P1 งวดที่ 3/2562

  39.   นราธิวาส//วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส//UPS เสีย

  40.   จังหวัดแม่ฮ่องสอน//โรงเรียนปายวิทยาคาร//UPS ไม่สำรองไฟ

  41.   ยโสธร // วิทยาลัยชุมชนยโสธร // อุปกรณ์ UPS 10Kva ไม่สำรองไฟ

  42.   อ่างทอง//วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ//Router Fan failed.

  43.   ลำพูน//วิทยาลัยเทคนิคลำพูน//PM P1 งวดที่ 3/2562

  44.   ลำปาง//มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง//PM P1 งวดที่ 3/2562

  45.   จังหวัดพังงา//วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า//PM P1 งวด 3-2562

  46.   จังหวัดระนอง//วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง//PM P1 งวด 3-2562

  47.   อำนาจเจริญ//วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ//PM P1 งวดที่ 3/2562

  48.   อุบลราชธานี//มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี//PM P1 งวดที่ 3/2562

  49.   อุดรธานี // มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี // ดำเนินการเปลี่ยนการ์ด TN12LSXT05 ตำแหน่ง 406 เนื่องจากเกิด alarm HARD_ERROR

  50.   สระบุรี//วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก//Router 892 Fan failed

  51.   จังหวัดระนอง//วิทยาลัยชุมชนระนอง//PM P1 งวด 3-2562

  52.   ลำปาง//วิทยาลัยการอาชีพเถิน//PM P1 งวดที่ 3/2562

  53.   ตาก//มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก//PM P1 งวดที่ 3/2562

  54.   ชลบุรี//โรงเรียนชลบุรีสุขบท//รางปลั๊กเสีย

  55.   ศรีสะเกษ//มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ//PM P1 งวดที่ 3/2562

  56.   สุรินทร์//มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์//PM P1 งวดที่ 3/2562

  57.   นครศรีธรรมราช//วิทยาลัยเทคนิคสิชล//Adapter เสีย

  58.   นครศรีธรรมราช//วิทยาลัยเทคนิคสิชล//Adapter เสีย

  59.   ตราด//วิทยาลัยชุมชนตราด//Module SFP T port 12 Error

  60.   ฉะเชิงเทรา//วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา//PM P2 งวด3//2562

  61.   พะเยา//มหาวิทยาลัยพะเยา//พบ log %PLATFORM-ENVMON-4-ALARM : MAJOR alarm - Output OFF alarm cleared by Power Supply B0

  62.   ตรัง//วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง// UPS เสีย

  63.   ฉะเชิงเทรา//วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา//PM P2 งวด3//2562

  64.   แม่ฮ่องสอน//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2//Router Fan failed.

  65.   นครศรีธรรมราช//วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช//UPS เสีย

  66.   ชุมพร//วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร//นำ UPS 10Kva ติดตั้งคืน หลังจากซ่อมเสร็จแล้ว

   

     รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 15 - 21 ก.ค. 2562.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 2562.... สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 7 ก.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 66 เส้นทาง.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่22 - 28 ก.ค. 2562.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำวันที่ 8 - 14 มิ.ย. 2562....