โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 2562
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 2562 korkaite
  korkaite เมื่อ Monday, August 5, 2019, 13:34:45
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [185]

  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 2562

  เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 79 เส้นทาง

  1. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - อุบลราชธานี Link CAT
  2. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - ขอนแก่น Link CAT
  3. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  Link CAT
  4. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - พิษณุโลก Link CAT
  5. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - อุดรธานี Link CAT
  6. ประจวบคีรีขันธ์ // วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล // ตรวจสอบพบ Link Down
  7. นครศรีธรรมราช // วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร // ตรวจสอบพบ Link Down
  8. พะเยา // วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ // ตรวจสอบพบ Link Down
  9. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโพทะเล - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  10. นครราชสีมา // วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา // ตรวจสอบพบ Link Down
  11. พระนครศรีอยุธยา // วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา // ตรวจสอบพบ Link Down
  12. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 - สพป.ขอนแก่น เขต 5
  13. ราชบุรี // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  14. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง - สพท. บึงกาฬ
  15. นครสวรรค์ // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า // ตรวจสอบพบ Link Down
  16. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  17. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี - วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ(SW) 2 UpLink
  18. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตไกลกังวล
  19. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตไกลกังวล
  20. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ - วิทยาลัยการอาชีพปราสาท (SW) อ.มนตรี 064-452-3474
  21. แจ้งแก้ไข loss เคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (RX=-26.2 dBm) - โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม (RX= -23.7)
  22. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม - วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธ์ เขต 2
  23. แจ้งตรวจสอบ loss เคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (RX=-29 dBm) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย รบกวนกดลงให้ต่ำกว่า -21 dBm ฝั่งรับทั้งต้นทางและปลายทาง รบกวนแนบค่า power ของปลายทางรับจากต้นทางให้ด้วยค่ะ
  24. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Hi Loss เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน - วิทยาลัยการอาชีพปัว (SW) Gi0/0/0/6 = power: -29 dBm Gi0/0/0/7 = power: -29 dBm
  25. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Hi Loss เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ทั้ง 2 ฝั่ง
  26. Ticket ย่อย อ้างอิง NT-Fiber-2019-07-0252 แจ้งตรวจสอบ loss เคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี Uplink1 ต้นทางGi0/0/0/4(RX=-21dBm)-ปลายทางGi1/0/1(RX=-24.8Bm) Uplink2 ต้นทางGi0/0/0/5(RX=-23dBm)-ปลายทางGi1/0/3(RX=-22.0dBm)
  27. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา)
  28. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยนครพนม - วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
  29. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง รร.ขุนยวมวิทยา - สพท. แม่ฮ่องสอน เขต 2
  30. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก - โรงเรียนเตรียมทหาร ผู้แจ้ง คุณพงษ์กร : 084-9154707
  31. ออกTicket ย่อย อ้างอิง NT-Fiber-2019-07-0335 [Resolved] แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม - วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธ์ เขต 2
  32. ออกTicket ย่อยอ้างอิงNT-Fiber-2019-07-0323 [Resolved]นครราชสีมา // วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา // ตรวจสอบพบ Link Down
  33. วิทยาลัยเทคนิคสิงค์บุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
  34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
  35. ขอนแก่น // วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น // ตรวจสอบพบ Link Down
  36. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี - วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม (SW)
  37. สตูล // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล // ตรวจสอบพบ Link Down
  38. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน - วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง(SW) 2 UpLink
  39. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ไป วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
  40. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขาดครับ
  41. หาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนปายวิทยา ขาดครับ
  42. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ขาด
  43. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
  44. วิทยาลัยเทคนิคระยอง - มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขาด
  45. โรงเรียนขุนยวมวิทยา - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ขาด
  46. ตรวจสอบพบไฟเบอร์เส้นทาง พิษณุโลก - ขอนแก่น Link CAT
  47. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย - วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง (SW) 2 UpLink ผู้แจ้ง อ.ภาวิทย์ : 088-2932256
  48. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Link Down และ Hi Loss เส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ (ต่อลำพูน) - วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง (ต่อลำพูน) Gi1/0/4 = -34.0 -- Gi1/0/5 = -40.0
  49. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  50. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Hi-Loss เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี (SW) 2 UpLink (ทั้งสองฝั่ง)
  51. กาฬสินธุ์ // วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง // ตรวจสอบพบ Link Down
  52. ฉะเชิงเทรา // วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม // ตรวจสอบพบ Link Down
  53. ร้อยเอ็ด // วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย // ตรวจสอบพบ Link Down
  54. แม่ฮ่องสอน // วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง // ตรวจสอบพบ Link Down
  55. ฉะเชิงเทรา// วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา // ตรวจสอบพบ Link Down
  56. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา - มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตวังน้อย -ขาด
  57. พระนครศรีอยุธยา // วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา // ตรวจสอบพบ Link Down
  58. อุบลราชธานี // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร // ตรวจสอบพบ Link Down
  59. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง (SW)
  60. มาหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ขาด
  61. ตรวจสอบพบไฟเบอร์เส้นทาง นครราชสีมา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Link CAT
  62. ตรวจสอบพบไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน - สุราษฎร์ธานี Link CAT
  63. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขาด
  64. ตรวจสอบพบไฟเบอร์เส้นทาง บุรีรัมย์ - สระแก้ว Link CAT
  65. ตรวจสอบพบสายไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
  66. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - วิทยาลัยการอาชีพพิชัย (SW) 2 UpLink
  67. ตรวจสอบพบสายไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยชุมชนยโสธร - วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
  68. ตรวจสอบพบสายไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 - มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  69. กาฬสินธุ์ // วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  70. ร้อยเอ็ด // วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย // ตรวจสอบพบ Link Down
  71. ยะลา // วิทยาลัยการอาชีพเบตง // ตรวจสอบพบ Link Down
  72. ชลบุรี // วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  73. ระนอง // วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  74. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ - วิทยาลัยเทคนิคสิงค์บุรี ขาดครับ
  75. ตรวจสอบพบสายไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน - นครราชสีมา
  76. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขาดครับ
  77. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโพทะเล ขาดครับ
  78. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - สนง.เพชรบูรณ์ เขต 2 ขาด
  79. ตรวจสอบพบสายไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน - นครราชสีมา

   

  เหตุแจ้งเสียและบำรุงรักษาในระบบอุปกรณ์มีทั้งหมด 13 เคส

  1. สุราษฎร์ธานี//โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา// Router 892 เสีย
  2. นครศรีธรรมราช//โหนด สพท. นครศรีธรรมราช เขต 3
  3. ลพบุรี //วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง//Switch port 1 เสียบ่อย
  4. นครศรีธรรมราช//วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร// UPS เสีย
  5. มหาสารคาม//วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม//UPS เสีย
  6. มหาสารคาม//วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม//UPS เสีย
  7. กาฬสินธุ์ // วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง // ตรวจสอบอุปกรณ์
  8. มหาสารคาม//วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม// พัดลม Rack เสีย
  9. นครศรีธรรมราช//วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร// PM P2 งวด4/2562
  10. ร้อยเอ็ด // มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด // ย้ายอุปกรณ์
  11. อ่างทอง//วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ//UPS เสีย
  12. ขอนแก่น//วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น//UPS เสีย
  13. ฉะเชิงเทรา//วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง// SFP port 1 ไฟไม่่ติด


  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 15 - 21 ก.ค. 2562.... สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 7 ก.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 66 เส้นทาง.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่22 - 28 ก.ค. 2562.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 8 - 14 ก.ค. 2562.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำวันที่ 8 - 14 มิ.ย. 2562....