โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผน UniNet"
  การจัดทำแผน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน UniNet ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุวัตถุประสงค์องค์กรเต็มศักยภาพ
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง waraporn
  waraporn เมื่อ Friday, April 27, 2018, 10:43:42
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  รศ. ดร.สมศัักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการและผศ. ดร.ประมา ศาสตระรุจิ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้ให้นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ตามกรอบงบประมาณและตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์การประเมิน

  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ระดมความคิดในการจัดทำแผนงานของสำนักงานฯ ได้รับทราบทิศทาง มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างเต็มศักยภาพ เมื่อวันที่ 19 - 21 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเวย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตราจัดงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ.... การประชุม WUNCA หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30 (Workshop on UniNet Network and Computer.... สมาคมวิจัยสถาบันและพัมนาอุดมศึกษา ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เรื่อง " การวิจัยสถาบันกับกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต” รายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่นี่ค่ะ UniNet จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนงานของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)” รศ.ดร.สมศักดิ์  มิตะถา....