โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet จับมือ สพม. เขต 21 จ.หนองคาย จัดอบรม "อินเทอร์เน็ตโรงเรียน"
  UniNet ร่วมกับ สพม. เขต 21 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 21 จังหวัดหนองคาย
  UniNet จับมือ สพม. เขต 21 จ.หนองคาย จัดอบรม waraporn
  waraporn เมื่อ Friday, April 27, 2018, 10:34:44
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 21  มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จำนวน 53 โรงเรียน ในจังหวัดหนองคาย

  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เสรี ชิโนดม อาจารย์ทิพากรณ์ หน่อแก้วบุญ และนายวราวุฒิ ไผ่ป้อง วิศวกรระบบเครือข่าย UniNet รวมชี้แจงการใช้งานระบบเครือข่าย ตอบไขปัญหาการใช้งาน ซึ่งสามารถช่วยให้การใช้งานระบบเครือข่าย UniNet ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  1 กุมภาพันธ์ 2561 : ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ.... วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีที่ให้ความรู้แก่สมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์.... 3 พฤษภาคม 2561 : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด).... เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.... ผศ. ดร.ประมา ศาสตระรุจิ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย รศ. ดร.วรา วราวิทย์....