โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet จับมือ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
  UniNet ร่วมกับ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จัดประชุมการใช้งานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ
  UniNet จับมือ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 waraporn
  waraporn เมื่อ Tuesday, April 3, 2018, 09:52:00
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

         รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  เป็นประธานประชุมชี้แจงแนะนำการใช้งานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้งานการดูแลรักษา พร้อมการแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ของเครือข่าย UniNet ให้สามารถใช้งานระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล พร้อมด้วย ผศ. ดร.ประมา ศาสตระรุจิ รองผู้อำนวยการ UniNet

         ได้รับเกียรติจากนายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายโกศิลป ดวงใจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชูเชิด โสมภีร์ ผู้บริหารโครงการเครือข่าย UniNet ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ดูแลระบบ ICT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1-5 เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและบุคลากรด้าน ICT ของสถานศึกษาในสังกัดที่อยู่ในโครงการ UniNet ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ).... 1 กุมภาพันธ์ 2561 : ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ.... วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีที่ให้ความรู้แก่สมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์.... 3 พฤษภาคม 2561 : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด).... เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา....