โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • Site Visit มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  โครงการ Site Visit สมาชิกมหาวิทยาลัย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561
  Site Visit มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต waraporn
  waraporn เมื่อ Tuesday, July 3, 2018, 08:18:32
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [114]

  โครงการ Site Visit สมาชิกมหาวิทยาลัย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2301669729843501&id=132981153379047

  ขอขอบคุณข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ สกอ.

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  9 พฤษภาคม 2561: นายสมพงษ์ เจริญศิริ ประธานกรรมการโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา....                ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด....           WUNCA ครั้งที่ 33 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย....                ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 UniNet ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย.... $B!H(BTEC will play an instrumental role in the Interoperability and testing of IPv6 products as a major piece of the India IPv6 Strategy roadmap announced by the India....