โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • Unitnet จับมือ สพม.1 จัดประชุมแนวทางบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
  บริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง UniNet
  Unitnet จับมือ สพม.1 จัดประชุมแนวทางบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน waraporn
  waraporn เมื่อ Wednesday, February 21, 2018, 16:13:00
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  1 กุมภาพันธ์ 2561 : ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแนวทางการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เครือข่าย UniNet ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 67 โรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารเผ่า-อุดม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (สพม.13) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสําหรับโรงเรียนในสังกัด สพม.13.... วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีที่ให้ความรู้แก่สมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์.... 3 พฤษภาคม 2561 : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด).... ผศ. ดร.ประมา ศาสตระรุจิ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย รศ. ดร.วรา วราวิทย์....