โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • คำแถลงการณ์ปัญหาการใช้งานเครือข่ายฐานข้อมูล EBSCO และ PubMed
  เรียน ผู้บริหารและคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน
  sirirat
  sirirat เมื่อ Tuesday, February 27, 2018, 16:03:50
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [222]

            ในช่วงวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีปัญหาขัดข้องเกิดขึ้นบางส่วนในระบบเครือข่าย UniNet ของ สกอ. ทำให้การบริการระบบสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยคณาจารย์ไม่สามารถสืบค้นได้ เริ่มจากวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีการโจมตีออกต่างประเทศผ่านช่องทางหลัก Research and Education Network และทำให้ Hardware บางส่วนของ UniNet ได้รับความเสียหายแต่เครือข่ายภายในยังใช้งานได้

            UniNet ได้เร่งแก้ไขเปลี่ยน Hardware ที่เสียหายเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และปรับเส้นทางการสืบค้นผ่าน CAT&TOT ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาใช้งานไปก่อน โดยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 UniNet ได้ปรับมาใช้ช่องทางปกติพบว่ามี 2 ฐานข้อมูลหลักยังใช้งานไม่ได้คือ ESBCO และ PubMed จึงเร่งประสานตรวจสอบปัญหาเส้นทางของฐานข้อมูล และยังต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เพิ่มอีก ทำให้ยังต้องใช้การสืบค้นผ่านเส้นทาง Commercial

            วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 UniNet พยายามประสานเช็คกับ Network ต่างประเทศที่ปิดกั้นการใช้งานเพื่อขอใช้งานให้เป็นปกติอย่างต่อเนื่องมาถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ง UniNet ตรวจเช็คและปรับอุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อย

            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเรียนมายังท่านผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อขออภัยในความขัดข้อง และเพื่อทราบเหตุการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ สกอ. จะระมัดระวังให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการบริการคุณภาพเครือข่ายการอุดมศึกษาไทย  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ด้วยบริษัท EBSCO Publishing จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS).... ด้วย บริษัท EBSCO Publishing  และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญท่านสมาชิก ThaiLIS  78 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ทดลองใช้ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)....           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท EBSCO จำนวน 5....                ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78.... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจ้างบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน 5 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย ฐานข้อมูล Academic Search Complete ฐานข้อมูล Education....