โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • บรรยาย เรื่อง "แนวโน้มการบริการของเครือข่าย UniNet และ ThaiLis กับการจัดการข้อมูลตามมาตรฐาน"
  โครงการนำข้อค้นพบการวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง มาตรฐานการรับรองคุณภาพการจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบัน
  waraporn
  waraporn เมื่อ Monday, July 2, 2018, 15:36:56
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มการบริการของเครือข่าย UniNet และ ThaiLis กับการจัดการข้อมูลตามมาตรฐาน” โครงการนำข้อค้นพบการวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง มาตรฐานการรับรองคุณภาพการจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบัน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ อาคารบริหารชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน เนื่องด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของ Thailis ทั้งหมด.... ตามประกาศแจ้งให้ทราบด้านล่าง ขณะนี้ (11.00น.) สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายของ ThaiLIS ทั้งหมดได้แล้ว   เรียน  สมาชิก ThaiLIS....  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม.... CompTIA Healthcare IT Technician Certificate หลักสูตรอบรมใบประกาศนียบัตรผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับระบบงานบริการทางการแพทย์(CompTIA Healthcare IT Technician....  จากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยร่วมกันจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai....