โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ครม.สัญจร ลงพื้นที่จังหวัดระนอง
  ครม.สัญจร ลงพื้นที่ติดตามและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน
  ครม.สัญจร ลงพื้นที่จังหวัดระนอง waraporn
  waraporn เมื่อ Wednesday, March 28, 2018, 14:57:14
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายสำนวน หิรัญวงษ์และนายสุพัชรพงษ์ บัวนาค สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วย นายชยดล บัวดิษ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและคณะ

  คณะ ครม.สัญจร ได้ลงพื้นทืี่ติดตามและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนบ้านเกาะช้าง โรงเรียนเกาะสิงไห โรงเรียนบ้านเกาะพยามและโรงเรียนอนุบาลระนอง จังหวัดระนอง ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทาง Uninet ได้ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาในเชื่อมต่อเข้าLoad Balance เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียรของเครือข่าย

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ครม.สัญจร ติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษา.... เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ TDC สัญจร เรื่อง.... 24 มกราคม 2561 : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา.... นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดจันทบุรี....           เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทน รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.โศภณ นภาธร....