โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • "DNS" UniNet - มอ.
  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบโดเมนเนม เพื่อช่วยให้การทำงานของผู้ดูแลระบบ DNS ของสมาชิกมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาโดยรวมของเครือข่าย UniNet
  waraporn
  waraporn เมื่อ Wednesday, March 28, 2018, 15:02:33
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบโดเมนเนม ( Domain Name System Workshop) เพื่อช่วยให้การทำงานของผู้ดูแลระบบ DNS ของสมาชิก UniNet มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาโดยรวมของเครือข่าย UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แก่ผู้ดูแลระบบ DNS ของสถาบันต่างๆ ในลักษณะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริง เพื่อให้สามารถติดตั้งและดูแลระบบ DNS ของสถาบันได้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ จำนวน 25 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชยา ลิมจิตติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.นิษฐิดา เอลซ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นวิทยากร และนายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี จากสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และวิทยากรผู้ช่วยการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.