โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • Unitnet จับมือ สพม.13 จัดอบรมอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จ.กระบี่
  UniNet และ สพม.13 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
  Unitnet จับมือ สพม.13 จัดอบรมอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จ.กระบี่ waraporn
  waraporn เมื่อ Wednesday, March 28, 2018, 14:42:37
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (สพม.13) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสําหรับโรงเรียนในสังกัด สพม.13 โดยได้เชิญผูู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพม.13 จำนวน 44 โรงเรียน ในจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่
  ทั้งนี้ นายสุธนวัฒน์ เวียงสิมา วิศวกรระบบเครือข่ายจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Uninet) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชี้แจงข้อมูลระบบเครือข่าย การแก้ไขปัญหา ในการใช้งาน ซึ่งจะสามารถช่วยให้การใช้งานระบบเครือข่าย UniNet ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะทำงานเข้าพบ นายสมมาตร์ สุวรรณทวี  ผู้อำนวยการ สพม.13 และผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี เพื่อรับฟังปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับการใช้งานระบบเครือข่าย UniNet  และเข้าเยี่ยมชมระบบเครือข่ายโรงเรียนสภาราชินี 2 และเยี่ยมชมโรงเรียนในเตาพิทยาคม ที่ยังไม่มีเครือข่าย UniNet ใช้งาน

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.... 1 กุมภาพันธ์ 2561 : ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ.... วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีที่ให้ความรู้แก่สมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์.... 3 พฤษภาคม 2561 : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด).... ผศ. ดร.ประมา ศาสตระรุจิ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย รศ. ดร.วรา วราวิทย์....