โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (1) ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม waraporn
  waraporn เมื่อ Friday, May 18, 2018, 14:13:59
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  10-11 พฤษภาคม 2561: สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม” ขึ้น ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (1) ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาศทบทวนความรู้ในการลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการ อันจะส่งผลให้การพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมีความถูกต้องสมบูรณ์ ลดการซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการ  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  โครงการ Site Visit สมาชิกมหาวิทยาลัย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level)....                ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ.... โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติและขอบเขตในการในการดำเนินงานบนระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม.... สำนักพิมพ์ GALE, Cengage Learning ได้มีหนังสือแจ้งขอขยายเวลาต่ออายุการใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1.... ท่านผู้อ่านตาไม่ฝาดครับ บทความนี้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีครับ ไม่ได้กลายเป็นคอลัมน์ซุบซิบฯ....